ANNONS

Husägare i Brottby riskerar upp till 150 000 i avloppsböter

Slambrunn. Ska tömmas ungefär en gång om året för att inte svämma över.
Slambrunn. Ska tömmas ungefär en gång om året för att inte svämma över.
Tre villaägare i Brottby har förbjudits att släppa ut sitt avloppsvatten tills de installerat nya avloppsanläggningar.
Kommunen har påpekat bristerna i flera år utan att något hänt.
Nu riskerar de böter på upp till 150 000 kronor.
ANNONS

Med jämna mellanrum kollar kommunens miljöinspektörer att enskilda avlopp, som är vanliga på landsbygden i Vallentuna, fungerar som de ska. Om anläggningen släpper ut gifter i naturen och fastighetsägaren inte gör något åt det kan kommunen hota med böter.

Det är vad som hänt tre fastighetsägare i Brottby. Alla tre har ignorerat kommunens påpekanden sedan flera år tillbaka. Två av dem förbjöds att använda sina avlopp redan 2012 men har ändå inte åtgärdat sina anläggningar. Detta trots att de fick så kallade vitesförelägganden, alltså hot om böter, om felen inte åtgärdades.

Mark- och miljödomstolen

Kommunen vände sig i det ena fallet till mark- och miljödomen för att hoten om böter skulle bli verklighet. Men eftersom kommunen först var för sena med sin ansökan och sedan inte kunde bevisa varför avloppet underkändes gick den inte igenom. I februari i år gjorde inspektörerna ett nytt besök. Den här gången gick de in på tomten och lyfte på locket till slambrunnen, som var överfull.

I ett tredje fall förbjöds fastighetsägaren att släppa ut avloppsvatten för flera år sedan (exakt årtal står inte i ärendet). Därefter ansökte fastighetsägaren om att lägga nytt avlopp. Men ansökan var ofullständig och trots flera påminnelser skickades aldrig kompletteringarna in.

 Man får gräva om och gräva ur ibland

Elwe Nilsson

Nyligen var deras fall uppe i bygg- och miljötillsynsnämnden, där Elwe Nilsson, M, är ordförande.

– Infiltrationsanläggningarna är inte i ordning och då läcker det ut gift och skräp i grannens dricksvatten och i sjön, säger han. Det är gamla grejor och man får gräva om och gräva ur ibland. Med nya EU-direktiv har vi fått större skyldigheter att vara observanta så att det inte blir övergödning i sjö och mark.

Dyra böter

Nämnden har nu beslutat om nya vitesförelägganden. Två av fastighetsägarna hotas nu med böter på 100 000 var, den som varit uppe i mark- och miljödomstolen riskerar böter på 150 000 kronor.

Enligt Elwe Nilsson är nu flera liknande ärenden på väg upp i nämnden.

ANNONS