Husägare tvingas städa på tomten

Huddinge En fastighetsägare hotas med ett vite på 30 000 kronor av kommunen om hon inte röjer upp på tomten.

Redan för fyra år sedan var frågan uppe men avskrevs. På tomten finns jordmassor, byggmaterial, gamla maskiner och fordon. Kommunen har nu tröttnat på att detta inte städas undan.

Fastighetsägaren har i ett svar till kommunen sagt sig inte känna till att det var så skräpigt. Nu får hon tre månader på sig, sedan blir det böter.