Husägare uppmanas göra ett klipp

Villaägare uppmanas ta fram häcksaxen.
Villaägare uppmanas ta fram häcksaxen.
Husägare – klipp bort trafikfarorna! Den uppmaningen kommer från Älvsjö stadsdelsförvaltning, som kräver att höga häckar som skymmer sikten kapas.

En prunkande trädgård är allas dröm – men den får enligt lagen inte skymma sikten eller hindra passerande trafikanter att komma förbi.

Om någon råkar ut för en olycka på grund av en oklippt häck riskerar fastighetsägaren att få betala skadestånd. Vid utfarter får buskar och häckar inte vara högre än 70 centimeter. Det gäller minst tio meter åt varje håll från gatukorsningen och fem meter vid gång- och cykelbana.

Hängande trädgrenar får inte hänga längre ner än 3,2 meter över gångbanor och 4,6 meter över körbanor.

På Stockholms stads webbsajt finns detaljerade anvisningar.