Husbygge väcker ilska i Lindalen

Kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Saweståhl (M), tycker att läget på Njupkärrsvägen/Töresjövägen med bra bussförbindelser, passar perfekt för de nya hyreshusen.
Kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Saweståhl (M), tycker att läget på Njupkärrsvägen/Töresjövägen med bra bussförbindelser, passar perfekt för de nya hyreshusen.
Tyresö ser ut att få in en ny aktör på hyresrättsmarknaden – Bygg Vesta står beredda att bygga i Lindalen.

Men där har förslaget orsakat en proteststorm.

Idén med 75–80 mindre hyresrätter i fyravåningshus på grusplanen vid korsningen Njupkärrsvägen/Töresjövägen har inte fallit i god jord i Lindalen.

I höstas, när allmänheten fick ta del av ett första förslag, bildades en opinion mot bygget. Ett 40-tal privatpersoner samt representanter för bostadsrättsföreningen Pluto, Lindalens egnahemsförening och förskolan Speldosan vände sig till kommunen för att meddela sin kritik. De befarar att huset blir så högt att det blir ”som att titta in i en vägg”.

– 95 procent av alla i egnahemsföreningen har skrivit på våra namnlistor. Huskropparna är alldeles för stora på en så liten yta och vi kommer att få ökad trafik. Det vore bättre om kommunen började sköta bollplanen så att barnen kan vara där, säger Jan-Olov Persson, ordförande i egnahemsföreningen.

Enligt kommunens projektledare, Jenny Linné, ska man nu sammanställa synpunkterna och se vad man kan gå vidare med och vad som ska stå fast.

Bygget är det fjärde hyreshusprojektet som sjösätts i Tyresö på kort tid. Under flera år på 2000-talet byggdes inga hyresrätter alls, men 2008 byggde Tybo nytt ovanpå de befintliga lägenheterna vid Alléplan. Kattfoten i Farmarstigen stod inflyttningsklart 2010 och det senaste projektet, trygghetsboendet Björkberget, blev färdigt förra året.

Tybos nästa projekt är Hasselbacken i korsningen Granängsvägen och Bollmoravägen. Men det bygget har knappt mötts av några protester alls.

På nätverket Yimby (Yes in my backyard), som bildats i protest mot fenomenet Nimby (Not in my backyard), har man funderat på varför vissa byggen stöter på så mycket ogillande – och andra inte.

– Folk i välbärgade områden protesterar alltid mer. En annan tendens är att ju längre ut man kommer från en centrumkärna, desto mer protesterar folk. De vill ha det som det alltid har varit och ser inte hur allt hänger ihop, säger Gustav Svärd, talesperson på Yimby.

Nätverkets tes är att hela Storstockholm är alldeles för glest bebyggt. I stället för att bygga utåt måste man förtäta inåt genom att använda outnyttjade markplättar.

– Gör man inte det får människor bara längre och längre resvägar och kostnaderna för att bygga vägar ökar, säger Gustav Svärd.

I Tyresö är kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) nöjd med att man nu tycks komma till skott med hyreshusbygget på bollplanen i Lin­dalen. Snittiden för en lägenhet hos Tyresö bostäder är fem sex år.

– Vi behöver hyresrätter till ungdomar och eftersom det här huset är tänkt för just unga behöver vi inte bygga så många p-platser. Dessutom är det ett kanonläge, med bussar som stannar precis utanför.

Så ni kan inte tänka er att slopa hela bygget?

– Det är inte aktuellt, men självklart är höjden på husen och andra detaljer inte huggna i sten, säger han.