Husbygge vid station slopas

DJURSHOLM För åtta år sedan gav kommunstyrelsen byggnadsnämnden i uppdrag att detaljplanelägga för kontor och studentbostäder vid Djursholms Ösby station.

Nu föreslår kommunledningskontoret att uppdraget avslutas eftersom företaget Alliance, som ville bygga, inte längre finns inom kommunen.

Det aktuella området kan dock bli aktuellt för bebyggelse i framtiden menar ­kommunledningskontoret.