”Husbyggen hot mot Hammarbybacken”

Ett bygge av två nya hyreshus i Hammarbyhöjden kan bli ett hot mot den närliggande skidanläggningen. Det menar grannar som nu försöker stoppa byggplanerna.

På torsdag sammanträder politikerna i stadsbyggnadsnämnden. Ett av ärendena gäller uppförandet av två nya hyreshus, sex våningar höga, vid slutet av Finn Malmgrens väg i Hammarbyhöjden.

Planerna har väckt livliga protester. Medlemmar från två bostadsföreningar i området har bildat en aktionsgrupp mot byggena.

– Vi vill att sunt förnuft ska råda, säger Tom Jensen från aktionsgruppen.

I kväll gör man ett sista försök att påverka beslutet. Aktionsgruppen ska ”valla runt” stadsbyggnadsnämndens politiker på platsen för att de med egna ögon ska kunna bedöma läget.

– Husen ska byggas på en kulle som är fem sex våningar hög. Med husen på plats blir det som en gigantisk mur som täpper till infarten till Nackareservatet.

Tom Jensen, som bor cirka 100 meter från de planerade husen, är orolig för att sprängningsarbeten ska orsaka skador på närliggande hus.

– Det kan bli sprickbildningar och det finns risk att innerväggarna rasar.

Men aktionsgruppens främsta invändning mot bygget är att Hammarbybackens skidanläggning hotas om husen byggs. Gruppen tror att blivande hyresgäster kommer att störas så mycket av ljudet från snökanoner och strålkastarljus att de så småningom kräver att backen ska stängas.

Jonas Bauer, destinationschef på Skistar som driver skidanläggningen, kommer att vara med på kvällens möte med politikerna.

– Jag förstår att man vill utveckla Stockholm och bygga fler bostäder. Men då förutsätter jag att en modern stad byggs så att friluftslivet bevaras. Man måste tänka på att backen är en del av området och gagnar många stockholmare, säger han.

Regina Kevius (M), som är ordförande i stadsbyggnadsnämnden, säger att detaljplanen har goda förutsättningar att antas på nämndsammanträdet, alltså att bygget av husen klubbas.

– Stockholm växer och det är en utveckling som vi både stöder och tar på allvar. Därför är alla projekt, stora som små, som syftar till att skapa fler bostäder viktiga.

Fakta

På torsdag fattas beslutet

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder på torsdag. Ett ärende är planerna på två sexvåningshus vid slutet av Finn Malmgrens väg i Hammarbyhöjden.

Om förslaget klubbas igenom är skidanläggningen Hammarbybacken på sikt hotad, anser en aktionsgrupp som protesterar mot bygget.