Husbygget blir av i Trollesundsskogen

49 bostäder planeras i Trollesundsskogen. Miljöförvaltningen och nämnden sa nej till byggandet, men planerna fortskrider.

Längs med Trollesundsvägen har flera bostadsområden föreslagits. Två av dessa har ingen protesterat mot. Men det tredje förslaget berör Trollesundsskogen, något som Centerpartiet ogillar.

– Den här skogen behövs – för barnen och för att den är värdefull ur en ekologisk synpunkt, säger miljöborgarrådet Per Ankersjö (C).

Byggplanerna består av 49 bostäder med parkeringsplatser och en ny bilväg. Miljöförvaltningen avrådde tidigare under våren från planerna då skogen anses ha ”mycket stora ekologiska och rekreativa egenskaper (…).” Och skogen ”har klassats som oersättlig”.

Miljönämnden, där Per Ankersjö är ordförande, valde i april att följa förvaltningens syn. Byggplanerna ströks.

Men nu väljer i stället exploateringsnämnden att gå vidare med planerna – med stöd av Socialdemokraterna.

– Vi ville sätta stopp för planerna – då är det anmärkningsvärt att Socialdemokraterna räddar projektet, säger Per Ankersjö.

Att beslutet skulle skapa oenighet i alliansen och leda till fler problem i framtiden tror han dock inte.

– Vi är överens om mycket annat och tänker inte bryta samarbetet. Men vi vill att man tar tillbaka ärendet och låter den här skogen vara, säger Per Ankersjö.

Maria Östberg Svanelind (S) är vice ordförande i exploateringsnämnden och säger att hon inte känner till att miljöförvaltningen har avrått från byggande.

– Vi sa ja till planerna redan 2009, så det är ett gammalt beslut. Och då gjorde vi den bedömningen att skogen klarar ingreppet.

Maria Östberg Svanelind menar vidare att det finns fler skogar i närheten.

– Vi står fast vid beslutet. Då är det viktigare att ­bevara Rågsveds friområde, ­säger hon.

Även exploateringsnämndens ordförande Joakim Larsson (M) hänvisar till den markanvisning som det beslutades om år 2009.

– Det är den som centern nu vill ta tillbaka, men det gör man inte i ett sådant här skede, säger han.

Enligt Joakim Larsson är det ovanligt att alliansen inte är överens, men han tror inte heller att det kommer att leda till en splittring.

Fakta

Tre områden planeras vid Trollesundsvägen

Ytterligare två områden planeras att byggas vid Trollesundsvägen.

Det ena ligger intill en bollplan som har tillhört Bandhagens gymnasium. Där planeras 250–300 lägenheter i lamellhus som formar ett bullerskydd mot Örbyleden.

Det andra ligger vid Grycksbovägens slut och där planeras 50 lägenheter i lamellhus.

Källa: Miljöförvaltningen