ANNONS

”De nya husen blir en mur framför oss”

Olle Arvidsson och Ulf Ringö intill ängen där det fem våningar höga vårdboendet planeras.
Olle Arvidsson och Ulf Ringö intill ängen där det fem våningar höga vårdboendet planeras.
En gigantisk mur. Så kallar radhusägare på Gräsholmsvägen de bostäder och det vårdboende som planeras, alldeles intill dem.
– Utsikten förstörs och vi blir helt inbyggda, säger Olle Arvidsson.
ANNONS

Utsikten från Gräsholmsvägen är inte illa. De som bor i det lilla radhusområdet uppe på Ekholmshöjden kan se ut över Sätra naturreservat, med vattentornet som ett ståtligt riktmärke. Men om några år kan utsikten förändras. Radhusområdet ligger intill Skärholmsdalen, ett av projekten inom Fokus Skärholmen. Här planeras 900 nya bostäder, två nya förskolor och ett vårdboende.

Tanken är bland annat att knyta ihop Skärholmen och Sätra. Nya bostäder ska förvandla den i dag ödsliga Skärholmsvägen till en livlig stadsgata och Gräsholmsvägen ska förlängas så att den löper ända till Skärholmsvägen (se karta), och kantas av nya bostäder.

En stor förändring väntar alltså, och nu kommer kritik från både villaägare och flera bostadsrättsföreningar i området. En av dem är Brf Lillholmen.

– Vi har inget emot att man bygger, men vi vill att man ska bygga lägre hus. Nu planeras höga hus alldeles nedanför våra bostäder. Utsikten förstörs och vi blir helt inbyggda, säger Olle Arvidsson, vice ordförande i Brf Lillholmen där 48 radhusägare är medlemmar.

Både bostäder och vårdboende

Vi träffar honom vid hans köksbord hemma på Gräsholmsvägen. Utanför fönstret ligger ett bergigt skogsområde och en liten äng, båda vid kanten av Sätrareservatet.

Det är områden som de som bor här uppskattar – men om några år kan de vara borta. I skogsområdet planeras en lång räcka med fyra–fem våningar höga flerbostadshus och mittemot dem en radhuslänga. På ängen planeras ett fem våningar högt vårdboende, med måtten 20×90 meter.

– Det är fel att bygga ett så högt och stort vårdboende alldeles framför våra kvarter. Det blir som en gigantisk mur mot den vackra naturen, säger grannen Ulf Ringö som slutit upp vid köksbordet.

ANNONS

Naturreservatet naggas

Vi går ut på en promenad. Det är en råkall morgon och den första snön har just fallit. Den lilla ängen gapar tom, men grannarna berättar att den är omtyckt av områdets barn som leker här.

De visar också var gränsen till naturreservatet går, alldeles nedanför ängen. Det är härifrån Gräsholmsvägen ska förlängas. Den nya lokalgatan kommer bitvis att nagga naturreservatet i kanten. Också det är många i området kritiska till, men Elin Henriksson, stadsplanerare vid stadsbyggnadskontoret menar att fördelarna överväger.

– Vi har haft många möten med ekologer och med dem som var med och bildade reservatet och de anser inte att några höga naturvärden går förlorade. I stället gör den nya gatan reservatet mer tillgängligt för fler Skärholmsbor. I dag drar sig många för att gå på de ödsliga vägarna dit ner. Därför vill vi bygga en gata som är befolkad och inbjudande, säger hon.

Ulf Ringö och Olle Arvidsson och tittar på byggplanerna. De konstaterar att vårdboendet, om det får den höjd de befarar, kommer att skymma utsikten från radhusen.       Foto Åsa Sommarström

Hon förstår oron hos dem som bor i området, men menar att husen kanske inte blir den mur de är rädda för. Orsaken är att marknivåerna kommer att ändras på flera håll där bostäderna byggs. Det som ser högt ut på kartan kan kännas lägre i verkligheten, menar hon.

Projekt Skärholmsdalen var ute på samråd tidigare i höst. Just nu går Elin Henriksson och hennes kolleger igenom alla synpunkter och justerar förslaget till detaljplan, som beräknas antas under andra kvartalet 2018.

ANNONS