Husen där tiden får stå still

Hässelby familjehotell firar 60 år i år.
Hässelby familjehotell firar 60 år i år.
Leif Larsson i Hässelby familjehems kök, dit livsmedelsbutiken i närheten kom när de stängde varje kväll och erbjöd hyresgästerna en matbit. I dag disponeras det större köket av Kulturskolan, medan det här utrymmet används vid hyresgästernas gemensamma matlagning.
Leif Larsson i Hässelby familjehems kök, dit livsmedelsbutiken i närheten kom när de stängde varje kväll och erbjöd hyresgästerna en matbit. I dag disponeras det större köket av Kulturskolan, medan det här utrymmet används vid hyresgästernas gemensamma matlagning.
Byggnadsminnet Biografen Fontänen öppnade 1956 och blev en viktig detalj i den nya ABC-staden Vällingby.
Byggnadsminnet Biografen Fontänen öppnade 1956 och blev en viktig detalj i den nya ABC-staden Vällingby.
Hässelby slott anlades på 1650-talet och är i dag ett byggnadsminne.
Hässelby slott anlades på 1650-talet och är i dag ett byggnadsminne.
Kvarnvikens kvarn nära vattnet i Grimstareservatet beställdes av Knut "Snuskungen" Ljunglöf och stod klar 1882.
Kvarnvikens kvarn nära vattnet i Grimstareservatet beställdes av Knut "Snuskungen" Ljunglöf och stod klar 1882.
I Hässelby-Vällingby finns 13 byggnader som har extra högt kulturhistoriskt värde. En av dem är Hässelby familjehotell - som i år fyller 60.

”Familjehotellet” står det på skylten ovanför entrén till lägenhetskomplexet. Det är originalskylten från 1950-talet som sedan någon månad är tillbaka på den röda tegelbyggnaden.

– Jag tror att hyresvärden har hittat den i något gammalt förråd och satt upp den, säger Leif Larsson.

Leif Larsson bor själv i familjehotellet och är ordförande i en av de två föreningarna som ser till att det fortfarande finns kollektivverksamhet i huset, något som var syftet med huset.

Familjehotellet byggdes 1956 av byggmästare Olle Engkvist. Tanken var att kvinnorna som i allt högre grad börjat förvärvsarbeta skulle få avlastning genom tillgång till service i huset.

– Här fanns det till exempel en reception förr, säger Leif Larsson och pekar på en dörr strax innanför entrén.

Det fanns också matsal, daghem, städhjälp och sjuksköterska. Men efter Olle Engkvists död 1976 beslutade stiftelsen som ägde fastigheten att lägga ner matservicen. Men det gick inte hem hos hyresgästerna, som började ockupera matsalen.

– Polisen kom hit, men hyresgästerna gav sig inte. Det sägs att det till slut bara var två damer kvar som sippade på varsitt glas vin. Då fick poliser bära ut dem där de satt på sina stolar, sippande på sina glas vin, säger Leif Larsson och skrattar.

Än i dag disponerar hyresgästerna flera av de gemensamma ytorna. De har ett matlag som turas om att laga mat fyra gånger i veckan, de har bokcirkel och bokklubb.

– Jag tror att ett 60-tal av de som bor här är med. Men vi vill gärna att fler ska vara med, gärna lite yngre! säger Leif Larsson.

Familjehotellet, som i år har 60-årsjubileum, är en av byggnaderna med högst kulturhistoriskt värde i stadsdelen. Men den är inte den enda.

Biografen Fontänen i Vällingby centrum, Kvarnvikens kvarn i Grimstareservatet och Hässelby slott har lagens starkaste skydd – de är klassade som byggnadsminnen av länsstyrelsen. Syftet med byggnadsminnen är att bevara spår av historien som har stor betydelse för förståelsen av dagens och morgondagens samhälle och att garantera människors rätt till en viktig del av kulturarvet.

Och det finns ännu fler hus i stadsdelen som anses vara av synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Den gamla modellen med K-märkning finns inte kvar i dag, men en annan metod för att avgöra värdet på äldre byggnader är Stockholms stadsmuseums klassificering. Det finns blå, grön och gul klassificering. Blått är den högsta klassen och omfattar synnerligen kulturhistorisk värdefull bebyggelse.

– Det kan vara ett stort huskomplex eller ett litet torp från tidigt 1800-tal. Den ena kanske har höga värden arkitektoniskt, den andra har ett högt samhällshistoriskt värde, säger Lisa Sarban, byggnadsantikvarie på Stadsmuseet.

I Hässelby-Vällingby finns tio blåklassade byggnader på kartan, utöver byggnadsminnena.

– Kartan är ett kunskapsunderlag som inte har någon direkt koppling till lagen, berättar Lisa Sarban.

Klassificeringen används i stället mer som ett underlag vid skyddsbestämmelser och nya bygglov.

– Handläggarna i staden tittar på den här kartan när de beviljar bygglov eller nya planer, då ska man se klassificeringen som en indikation på vad man ska ta hänsyn till.

Klicka på kartan för att läsa mer om de viktigaste byggnaderna i Hässelby-Vällingby och se var de finns!

Fakta

Här får snickaren inte komma in

Byggnadsminnen:

Biografen Fontänen, Vällingby

Kvarnvikens kvarn, Grimstareservatet

Hässelby slott

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader med högsta klassificeringen:

BRF Atlantis, radhusområde på Vällingbyhöjden

Radhusbyn Omega, Bollnäsbacken norra Vällingby

Vattenfalls gamla kontorshus med omnejd

Råcksta begravningsplats

Trappan, Vällingby

S:t Thomas kyrka, Vällingby

Centrumhuset som innehåller Vällingehus

Centrumhuset med tunnelbanan

Hässelby Familjehotell, Hässelby gård

Hässelby strands kyrka

Källa: Länsstyrelsen/Stockholms stadsmuseum