Husen renoveras för skattepengar

”Allt skit ska upp på bordet”, säger Thomas Hansson (KD), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och därmed ytterst ansvarig för byggfrågorna i kommunen.
”Allt skit ska upp på bordet”, säger Thomas Hansson (KD), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och därmed ytterst ansvarig för byggfrågorna i kommunen.
När Huddinge kommun köper in villor är tanken att de ska rivas. I stället behålls många av dem och hyrs ut – billigt.

De senaste åren har drift och renoveringar av kommunvillorna kostat skattebetalarna 16 miljoner kronor.

I juni förra året köpte kommunen en villa på Åvägen, som står tom i dag. Syftet till köpet är en detaljplan från 1977, om att en väg ska dras i området där villan står.

Villan står på allmän platsmark och kommunen var därför tvungen att köpa huset.

Men trots att man inte vet om huset ska rivas för en ny väg investeras pengar. Så sent som i våras fick skattebetalarna stå för en ny värmepanna, rörledningar och en luftvärmepump för över 200 000 kronor till villan.

– Den gamla oljepannan var trasig och behövde bytas ut, säger Helén Mårtensson, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Varför kommunen lägger ut pengar på en villa innan man vet vad som ska hända i området kan hon dock inte svara på.

– Det är inte klart om den ska hyras ut eller säljas eftersom vi gör en extern utredning över exploateringsfastigheterna, säger hon.

Och det har kostats på betydligt mer än så. Kommunen har lagt miljontals kronor av skattemedel på rivningsvillorna.

Bara drift och underhåll har sedan 2005 kostat över 6 miljoner kronor. Då ingår sophämtning, mindre renoveringar och fastighetsservice. Samtidigt har det gjorts större renoveringar för mer än 10 miljoner kronor sedan 2005, visar Lokaltidningen Mitt i:s granskning.

Bland fakturorna syns betalningar för målning av enstaka villor för flera hundra tusen kronor, slipning av trägolv, inlagda värmegolv, nya badrum och nya kök.

– Att renovera och göra omfattande standardhöjningar stämmer inte alls med grundtanken. Skälet till att man köper fastigheterna är för att där ska rivas och byggas annat, säger KD-politikern Tomas Hansson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Sedan Lokaltidningen Mitt i avslöjade att kommunvillorna hyrdes ut billigt och att hyror till och med sänkts för tjänstemän har reaktionerna varit många.

Flera externa utredningar tittar nu på hur det hela gått till.

– Om det här är en kultur hos oss, om vi får kännedom om den, så gör vi upp med den kulturen och vädrar ut allt unket. Allt skit ska upp på bordet, säger Tomas Hansson.

Har du brustit i ditt ansvar som ytterst ansvarig för de här frågorna?

– Jag skulle inte uttrycka det så. Så fort jag fick kännedom om det här så har jag gjort allt som står i min makt för att lyfta fram de här sakerna.

Den politiska oppositionen Huddinge har enats kring frågan i en skrivelse till kommunstyrelsen, där man vill veta hur den politiska majoriteten tänker agera i frågan om villorna.