Huset berättar om öns historia

Christer Vik och Peter Edman från Lidingö stad ska dokumentera ödehuset inför rivningen.
Christer Vik och Peter Edman från Lidingö stad ska dokumentera ödehuset inför rivningen.
Det röda ödehuset på Södra Kungsvägen är en viktig pusselbit i historien om Lidingö.

Nu har det dokumenterats inför rivningen.

– Huset är en del i berättelsen om hur den här en gång lantliga idyllen bebyggdes, säger Christer Vik på Lidingö stad.

Mitt i Lidingö Tidning har tidigare berättat om branden som blev dödsstöten för det nedgångna huset på Södra Kungsvägen 111.

Lidingö stad har sagt ja till rivning – men så mycket som möjligt ska bevaras i text och bild.

Förra veckan besökte Christer Vik, stadsantikvarie på Lidingö stad och byggnadsantikvarien Peter Edman huset för att kunna göra en dokumentation.

Inuti har mycket av den ursprungliga interiören gått förlorad, framför allt i samband med en större renovering i slutet av 1930-talet.

Men utvändigt har huset många fina originaldetaljer kvar.

– Det har ett fint valmat sadeltak i plåt och mycket stora taksprång och en fasad med omväxlande stående och liggande panel. Det har också partier med fjällpanel som för tankarna till nationalromantiken, säger Christer Vik.

Unikt är huset dock inte. Men även som en enskild pusselbit har det fyllt en viktig funktion.

– Villan ingår i en rad sommarvillor från sent 1800-tal längs Södra Kungsvägen och när den försvinner, försvinner en del i berättelsen om hur den här en gång lantliga idyllen bebyggdes med sommarbostäder.

När huset uppfördes i slutet av 1890-talet fanns varken järnvägen eller AGA-verken. I stället tog man ångbåten ut från Stockholm, och utsikten ner mot Lilla Värtan var fortfarande fri

– Det var ett sommarparadis, säger Christer Vik.

Som Mitt I tidigare har berättat är de tre röda husen på Södra Kungsvägen inte skyddade i detaljplanen. Att bevilja rivningslovet var inget kontroversiellt beslut – om än inte särskilt roligt.

– Det är tråkigt, men i det här fallet är det svårt att undvika det. Huset har fått förfalla i över 20 år. Det hade kostat väldigt mycket pengar om staden skulle köpa och restaurera huset, säger Christer Vik.

I fredags fick fastighetsägaren Diligentia ett startbesked för rivningen från Lidingö stad.

– Vi hoppas på att komma igång innan semesterperioden, men det är inte säkert att det kommer att gå, säger Fredrik Brorsson på Diligentia.