Nu ska Trygg Hansa-huset klubbas igenom

Trygg Hansa-huset.
Skiss över hur Trygg Hansa-huset skulle se ut från korsningen Fleminggatan/Scheelegatan.
Trygg Hansa-huset som det ser ut idag.
Trygg Hansa-huset som det ser ut idag.
På onsdag tar stadsbyggnadsnämnden återigen upp de kontroversiella planerna för Trygg Hansa-huset.
Förslaget för fastigheten i korsningen Scheelegatan/Fleminggatan har flera gånger omarbetats och det nya förslaget är både lägre och mindre spektakulärt.

Det är det tredje förslaget som nu kan komma att klubbas igenom på onsdag nästa vecka. Redan 2009 påbörjades planarbetet men de två första förslagen skrotades efter hård kritik.

Även det aktuella förslaget, som handlar om en påbyggnad, har arbetats om. Bland annat länsstyrelsen ansåg att påbyggnaden skulle bli för omfattande och för expressiv.

Förslaget som nu ska klubbas är lägre och mindre utmanande än de tidigare versionerna. Länsstyrelsen som övervakar riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården kan nu acceptera planen.

Kritiker, däribland Centerpartiet, menar att detaljplanen arbetats om så många gånger att ingen riktigt är nöjd med det färdiga förslaget.

Fler kontor och restaurang

Detaljplanen som stadsbyggnadsnämnden nu ska ta ställning till innebär nya kontorslokaler, två våningar mot Fleminggatan och upp till tre våningar mot Barnhusviken. En restaurang planeras också i tillbyggnaden.

Stadsbyggnadsnämndens är sista instans vilket innebär att beslutet på onsdag kan bli det definitiva.