Huset som kan få sju lägenheter på vinden

Här kan sju nya vindslyor byggas.
Här kan sju nya vindslyor byggas.
Sju nya vindslägenheter planeras på Johan Skyttes väg i centrala Älvsjö

Förslaget går ut på att den vindsvåning som i dag finns på fjärde våningen byggs om till lägenheter. Det handlar om en 350 kvadratmeter stor yta som ska fördelas på sju lägenheter.

Takkupor och takfönster kommer att uppföras på båda sidor av byggnaden. I förslaget finns även möjlighet till utvändiga hissar.
Byggnaden som är byggd i slutet på 1930-talet, och bland annat rymmer butiken My dearest second hand, har klassats som särskilt kulturhistoriskt värdefull.

Stadsbyggnadskontoret tycker dock inte att takkupor och takfönster förstör byggnadens utseende.

Nu finns planförslaget ute på samråd. Den som vill tycka till om skisserna kan göra det till och med den 13 december.