Huset rivs – eller räddas?

Göran Holmberg har många minnen från Igelboda stationshus och hoppas att byggnaden kan räddas.
Göran Holmberg har många minnen från Igelboda stationshus och hoppas att byggnaden kan räddas.
Stationshuset i Igelboda har blivit ett fall för rätten.

SL har överklagat att bolaget inte tillåts riva den eldhärjade stationsbyggnaden från 1913.

Göran Holmberg som bor inte långt därifrån tycker att byggnaden bör bevaras.

– Det skulle kännas sorgligt, huset är lite av kulturarv, säger Göran Holmberg.

En blå presenning täcker delar av taket på stationshuset i Igelboda, en byggnad som uppfördes 1913.

Hundra år senare, 2013, eldhärdades byggnaden. Sedan dess har det gamla stationshuset, som en gång i tiden var vänthall för resande på Saltsjöbanan, stått tomt.

SL som äger byggnaden vill riva.

– I vår mening är byggnaden totaltförstörd, det är väldigt stora vattenskador. Enda utvägen är att riva det här huset, säger Jesper Pettersson på SL:s presstjänst.

Såväl Nacka kommun som länsstyrelsen säger dock nej till rivningslov.

– Vi har bedömt att byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde och därför har miljö- och byggnadsnämnden vägrat rivningslov, säger kommunalrådet Cathrin Bergenstråhle (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

SL har i dagarna överklagat avslaget på rivningslov till mark- och miljödomstolen.

Göran Holmberg som bor i Igelboda har engagerat sig för att rädda stationshuset. När vi träffas vid den igenspikade stationsbyggnaden berättar han om personliga minnen förknippade med byggnaden, som när han som tonåring köpte cigaretter styckevis i butiken som då låg i stationsbyggnaden.

Han hoppas att stationshuset inte går samma öde till mötes som stationshuset i Tattby, som revs efter att det brunnit.

– Det skulle kännas sorgligt, hus­et är lite av kulturarv.

Han tycker att byggnaden borde kunna säljas till en privat intressent, och att Nacka kommun möjligen skulle gå in och sponsra en renovering.

Cathrin Bergenstråhle är inne på samma linje, åtminstone när det gäller en försäljning:

– Min förhoppning är att SL ska ta sitt ansvar för byggnaden. Om man absolut inte vill göra det så finns ju möjligheten att sälja hus­et. Jag har varit i kontakt med flera personer som är villiga att köpa huset och ta hand om det. Jag hoppas att SL överväger att sälja i stället för att låta huset stå och förfalla under en lång rättsprocess, säger hon.

SL har inte för avsikt att bygga upp en motsvarande byggnad. Om huset inte rivs kommer det att långsamt förfalla och utgöra en fara för omgivningen i många år, skriver SL i sin överklagan till mark- och miljödomstolen.

– Vi vill bygga något nytt som kan komma våra resenärer till godo, säger Jesper Pettersson på SL:s presstjänst.

Mark- och miljödomstolen kommer att låta sitt tekniska råd, domare som är tekniskt kunniga, att bedöma ärendet. Domstolen väntas komma med ett beslut tidigast om sex månader.

Fakta

Renovera kostar minst 3,5 miljoner

SL beräknar att en återuppbyggnad av Igelboda stationshus skulle kosta 3,5 miljoner kronor.

Att återställa stationshuset på det sätt det en gång uppfördes, planka för planka, blir enligt SL ännu dyrare. Exakt hur dyrt har SL inte beräknat.

Enligt SL finns inga planer på att riva fler stationshus längs Saltsjöbanan.

Källa: SL