Huset sprack efter borrning

Efter borrningen upptäckte Henrik Höök stora sprickor i fasaden. Men entreprenörens försäkringsbolag vägrar att ersätta skadorna med motiveringen att man inte säkert kan säga att borrningen orsakat skadorna.
Efter borrningen upptäckte Henrik Höök stora sprickor i fasaden. Men entreprenörens försäkringsbolag vägrar att ersätta skadorna med motiveringen att man inte säkert kan säga att borrningen orsakat skadorna.
Huset skakade och fasaden sprack när familjen installerade bergvärme. Men försäkringsbolaget vill inte ersätta skadorna.

– Jag vill varna andra för riskerna, säger den drabbade Henrik Höök.

Henrik Höök hade fått beskedet att han absolut inte behövde vara hemma när entreprenören skulle borra efter bergvärme. Men för sinnesfridens skull ville han ändå vara på plats.

– Jag stod inne i köket och det kändes som att hela huset knakade, säger han.

Henrik ringde upp entreprenören som rådde honom att genast avbryta borrningen.

Men skadan var redan skedd.

Efter att ha inspekterat sitt hus såg Henrik hur fasaden hade spruckit, gamla sprickor rivits upp på nytt och ytterdörren satt sig så att den inte gick att stänga. Senare märkte han också att det uppstått massor av småsprickor på väggen i källaren.

I normala fall är det entreprenörens försäkringsbolag som ska täcka eventuella skador, enligt de borrföretag som Lokaltidningen Mitt i pratat med. Men eftersom bergvärmeinstallationen var sista pusselbiten i familjens renovering och tillbyggnad av huset menar Länsförsäkringar, där entreprenören är kund, att det är svårt att säga om sprickorna kommer från borrningen eller från nybyggnationen.

För att gå till botten med frågan gjorde Henrik en oberoende besiktning via företaget Ansvarsbesiktning. Dess rapport konstaterade att de flesta nya sprickorna i husets väggar troligtvis har uppstått i samband med borrningen.

– Vi känner oss rättslösa. Experterna ger oss rätt och trots att det finns lagar och försäkringar står man till sist där men skiten helt själv, säger han.

Henrik berättar också att det varit psykiskt påfrestande att driva processen. Han har sammanlagt betalat ungefär 50 000 kronor för besiktningar, plus 20 000 kronor för att återställa skadorna.

Efter omprövning och överprövningar står Länsförsäkringar fast vid sitt beslut: varken entreprenören eller den underleverantör som borrat kan hållas ansvariga för skadorna på Henriks hus, eftersom de inte kan vara säkra på var sprickorna kommer ifrån. Därför betalas ingen försäkring ut.

Entreprenören säger själv att han har följt reglerna. Han vill bara att rätt ska vara rätt, även om han också tycker att försäkringsbolaget kanske borde ha ersatt skadorna för allas bästa.

I Botkyrka får kommunen varje år in mellan 70 och 100 ansökningar om att få borra efter bergvärme. De klagomål som hörs rör oftare att det är något fel på pumpen än på installationen.

Och på Svenska värmepumpföreningen säger informationsansvariga Anne-Lee Bertenstam att hon tidigare bara hört talas om två eller tre liknande fall någonsin i Sverige.

Länsförsäkringar vill inte kommentera enskilda fall utan hänvisar till Allmänna reklamationsnämden – som i sin tur hänvisar till Svenska värmepumpsföreningen.

Det kändes som att hela huset knakade.Henrik Höök

Fakta

8 procent av villaägarna har bergvärme

För att få borra efter bergvärme krävs ett särskilt tillstånd från kommunen.

I Botkyrka har kommunen gett mellan 70 och 100 tillstånd för bergvärme per år de senaste åren. Totalt finns det 920 tillstånd, vilket motsvarar nästan 8 procent av alla småhus i kommunen.

I Sverige räknar man med att det finns 400 000 bergvärmepumpar installerade.

Källa: Botkyrka kommun