Husförsäljning överklagas

JÄRFÄLLA En kommuninvånare har överklagat kommunfullmäktiges beslut att sälja hyresfastigheter i Barkarby till hyresgästerna. Kommuninvånaren anser att fastigheterna säljs till ett pris som under­stiger marknadsvärdet.

I ett svar till förvaltningsrätten skriver kommunens jurist att försäljningen har skett till marknadspris.

Kommuninvånaren har även hävdat att kommunfullmäktiges beslut strider mot likställighetsprincipen och innebär ett otillbörligt gynnande av vissa kommunmedborgare.

Vid en försäljning av en hyresfastighet finns bara en tänkbar köpare, hyresgästerna själva. Någon otillåten särbehandling har därför inte skett, anser kommunen genom sin jurist.