Hushåll kan slippa köpa slangar

Solveig Bellgran är en av dem som tvingats skaffa en slang.
Solveig Bellgran är en av dem som tvingats skaffa en slang.

VÄRMDÖ I våras informerade kommunen om att alla hushåll med enskilda avlopp var tvungna att ordna en slang för slamsugning. Kommunen hänvisade då till krav från Arbetsmiljöverket (AV). Men myndigheten lägger inte ansvaret för att underlätta slamtömmarnas arbetsmiljö på hushållen.

Förra veckan återremitterade samhällsplaneringsnämnden förslaget om avfallsföreskrifter för 2014. Detta efter kritik från Socialdemokraterna, som understryker att det inte finns något politiskt beslut för kommunens krav. Partiet hoppas att remissen leder till att hushållen inte blir ansvariga och menar att det är entreprenören som ska se till att AV:s regler följs.