Klart: Husläkarjour ersätter när Löwenströmskas närakut flyttar

Löwnströmska sjukhuset
Region Stockholm beslutar om att inrätta en husläkarjour i Upplands Väsby i samband med flytten av Löwenströmska sjukhusets närakut.
Region Stockholm beslutar att en husläkarjour ska inrättas i Upplands Väsby, helst på Löwenströmska sjukhuset i samband med att närakuten flyttar till Sollentuna i höst.
– Det här är en förlängning av en vårdcentrals verksamhet, men som är öppen på kvällar och helger också, säger regionråd Tobias Nässén (M).

Den blågröna partikoalitionen i Region Stockholm beslutar under tisdagen att en husläkarjour ska inrättas i Upplands Väsby. Enligt regionråd Tobias Nässén (M), ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämndens avtalsutskott som fattar beslutet, är varken datum eller plats för jouren bestämd än, men målet är att få den på plats under hösten.

– Det känns positivt att kunna återkoppla till löftet som flera partier gav i valrörelsen. Bor man i Upplands Väsby finns det ingen jour idag, på det sättet är det här en förstärkning av tillgängligheten till vård. Men det känns ju positivt om jouren kan starta i samband med att närakuten flyttar till Sollentuna, säger Tobias Nässén (M).

För två och ett halvt år sedan beslutade alliansledda Region Stockholm att närakuten på Löwenströmska sjukhuset ska flyttas till det nyrenoverade Sollentuna sjukhus. I en del av en stor omorganisation beslutade regionen att antalet närakuter skulle reduceras till tolv stycken. I dagsläget är tio av dem på gång, och av de två som inte öppnats än planerar regionen inte att lägga någon av dem i Upplands Väsby.

Väsbypolitiker valde mellan något och ingenting

Upplands Väsbys kommunalråd Maria Fält (KD) är vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämndens avtalsutskott som beslutar om inrättandet av husläkarjouren i Väsby. Hon sitter med under mötet och minuter innan säger hon att hon inte är nöjd med beslutet, men att hon accepterar det.

– Hade vi inte varit på från alla partier i Väsby hade vi inte ens haft en husläkarjour. Jag hade ju gärna sett att närakuten varit kvar, men om man måste välja mellan ingenting alls eller en husläkarjour väljer jag husläkarjouren naturligtvis. Jag tycker att det är viktigt att man upprätthåller arbetet som är på Löwet, hade vi inte fått husläkarjouren hade vi varit hänvisade till Sollentuna på kvällar och helger.

Tillgång till utrustning på Löwenströmska

Husläkarjouren är ett slags förlängning av vårdcentralernas primärvårdsverksamhet. Tanken är att personer som inte är i behov av akut vård ska kunna vända sig till jouren i Väsby även på kvällar och helger, menar regionråd Anna Starbrink (L).

– Det är ett sätt att möta den oro som finns, och det behov av vård som finns utöver de vanliga öppettiderna, säger hon.

Enligt henne kommer jouren troligtvis att inrättas vid Löwenströmska sjukhuset, men det inte är bestämt om mottagningen även kommer att ha tillgång till sjukhusutrustning som till exempel laboratorium, röntgen och geriatrik.

– De kommer att ha samma utbud som husläkarmottagningar på dagtid har. Mycket av de här faciliteterna finns ju tillgängliga, inte minst på Löwenströmska, så man kan absolut tänka sig ett gott samarbete däremellan. Men det är en förlängning av husläkarmottagningarna i Upplands Väsby som kan hjälpa för många sjukdomar och mindre skador, säger hon.

Innebär det här att ni inte ser något behov av en närakut i Upplands Väsby?

– Det är en ganska långsiktig frågeställning som vi måste återkomma till. Vi har öppnat nio närakuter, vi upphandlar en tionde som ska ligga i Stockholms innerstad och sedan har vi bestämt att vi ska öppna ytterligare två. Den som finns på Löwenströmska i dag kommer att flytta till Sollentuna där vi verkligen behöver en närakut. Vi ska analysera behovet av vård på några års sikt, så det är en öppen fråga var de kommande två närakuterna ska ligga.