Djursholm i toppen för utskriven antibiotika i Stockholm

medicin
Nätverket Strama arbetar för att användningen av antibiotika ska minska.
Stockholmarna är inte längre värst i landet när det gäller att använda antibiotika. För tredje året minskar nu antalet recept som hämtas ut. Men i Djursholm skrivs fortsatt mycket antibiotika ut.

Allt färre kurerar sig med antibiotika i Stockholms län, och vi är inte längre Sverigeetta när det gäller antibiotikaanvändning.

Under 2018 hämtades 313 recept per tusen invånare ut på apoteken, mot 331 året innan. För tio år sedan var nivån 433.

Och minskningen fortsätter. Första kvartalet i år gick användningen ner till 303 recept per tusen invånare.

– Det är fantastiskt bra, men vi har fortfarande en bit kvar till nationella målet på 250, säger Astrid Lundevall, enhetschef vid Strama Stockholm.

Strama är ett nätverk vid landets landsting som arbetar med att begränsa antibiotikabehandling och därmed antibiotikaresistens.

Djursholmsdoktorn topp tre

Även om antibiotikaanvändningen minskar i länet är målet inte nått. Djursholmsdoktorn i Danderyd ligger högt upp på Stockholmslistan över utskrivna recept.

Här skrivs 270 recept per 1000 listade patienter invånare ut,  samtidigt som patienterna även får recept utskrivna från andra vårdgivare.

Fler recept vid närakuter och nätläkare

I region Stockholm har Strama nu tagit fram en strategi för arbetet under 2019, och det är särskilt de vårdgivare som är ”högförskrivande” som man vill nå.

Siffror visar att närakuter och nätläkare ökat sin förskrivning, medan den minskar vid husläkarmottagningarna. Även på sjukhusen har antibiotikaanvändningen ökat något.

Husläkarna har koll

En anledning till att husläkarmottagningarna blivit mer restriktiva kan vara att de flesta numera  kan se hur de ligger till i förhållande till andra mottagningar.

Strama kommer att fortsätta föra en dialog med vårdgivarna. Till hösten kan det bli en kampanj riktad till allmänheten, och den barnbok om virus och bakterier som skickats ut till alla 7-åringar kommer nu att få en engelsk och en arabisk version.

– Men det viktigaste redskapet är kollegiala diskussioner, och att involvera sjuksköterskorna och skapa en samsyn kring antibiotikaförskrivning, säger Astrid Lundevall.

Läkarnas inställning avgörande

Förskrivningen av antibiotika skiljer sig åt, mellan vårdcentraler och olika delar av länet. I Salem används minst antibiotika, och i Sigtuna mest. En anledning till skillnaderna kan vara läkarnas inställning, menar Astrid Lundevall.

– Fortbildningsnivå, antal år i yrket och om hen är fast anställd eller hyrläkare spelar in.

Även patienterna har blivit mer medvetna. Det var vanligare förr att de krävde att få antibiotika utskrivet, berättar hon.

Påverkar även individen

Att inte använda antibiotika i onödan är viktigt för att inte bakterier ska bli resistenta mot läkemedlet, ett problem som ökar i världen och även i Sverige.

– Men det är viktigt också på individnivå. Vår normala flora av bakterier, det som idag benämns mikrobiota, påverkas av antibiotika, och vårt immunförsvar försämras. Det finns också risk för biverkningar, säger Astrid Lundevall.

Fakta

Här skriver de ut mest och minst antibiotika

Här skriver de ut mest antibiotika*:

Husläkarmottagningen Jakobsberg 520 recept per 1 000 listade patienter/år

Riddaren Märsta 400 recept per 1 000  listade patienter/år

Djursholmsdoktorn: 270 recept per 1 000 listade patienter/år

Här är de mest restriktiva*:

Liljeholmens vårdcentral: 60 recept per 1 000 listade patienter/år

Aleris vårdcentral Stureplan: 70 recept per 1 000 listade patienter/år

Capio vårdcentral Rågsved: 80 recept per 1 000 listade patienter/år

 

*Siffrorna är avrundade.

Källa: Strama