Husplaner i Högalid stoppas

Hornsbruksgatan ska rustas upp, men det blir inga nya bostadshus i Högalidsparken. I alla fall inte om politikerna i stadsbyggnadsnämnden går på tjänstemännens förslag.

Planen var att bygga om tunnelbanestationen på Hornbruksgatan och bygga två bostadshus med 60 lägenheter i anslutning till t-banan och Högalidsparken.

Men samråd som genomförts med grannar visar att majoriteten är negativa till hus i parken, liksom flera remissinstanser. Husen skulle minska allmänhetens tillgång till parken och påverka stadsbilden negativt. Beslut tas i nämnden på torsdag.