Huvudskärs by räddas från utförsäljning

HUVUDSKÄR Huvudskärs by räddas från försäljning och uppstyckning.

Skärgårdsstiftelsen slutför nu ett markbyte med Fortifikationsverket och blir ägare.

– Farhågor om att Huvudskärs natur- och kulturvärden skulle stängas för allmänheten har varit påtagliga. Nu kan Huvudskär göras mer öppet och känt för allmänheten, säger Gustav Hemming (C), ord­förande i Skärgårdsstiftelsen.