Kungens hyllning till Husbyscouterna: ”Bra exempel på samarbete”

Kungen hyllade scouterna
Kungen – här själv i scoutuniform – berömmer scouternas rådiga ingripande i Husby.
Mitt under ett statsbesök på Irland nås kungen av nyheten om Norra Järvas scoutkårs hjältedåd vid skogsbranden i Husby.
Han berömmer de unga scouterna och kallar deras insats för ett gott exempel.

Kung Carl XVI Gustaf är just nu på statsbesök på Irland. Men mitt i kortegen nåddes kungen av nyheterna om Norra Järvas scoutkårs rådiga ingripande under tisdagseftermiddagen.

Det var när scoutkåren hade ett möte i Husby under tisdagen som olyckan var framme. En eldsvåda slog upp i skogen mitt bland de 17 scouterna som är mellan 7 och 9  år gamla.

Scouterna följde sitt motto som lyder ”Scouter, var redo – Alltid redo!” och lyckades med vattenhinkar, släcka branden utan att någon kom till skada. Dessutom kunde de rädda en rad k-märkta byggnader på Husby gård som låg i farozonen.

Kungen berömmer scouterna

Kungen, som är högste beskyddare av scouterna, var tvungen att pausa sitt statsbesök när han via Mitt i Kista nåddes av nyheterna om scoutkåren. Han vill passa på att berömma de unga scouterna och deras ledare.

– Att öva och samarbete mot ett gemensamt mål, med stöd av en god ledare, leder ofta till ett gott resultat. Det här är ett bra exempel på just detta, säger kungen.

Kungen har kopplingar till just Norra Järvas scoutkår. Han var nämligen med och startade kåren där medlemmarna bland annat får lära sig hur man ska agera när olyckan är framme och hur man ska bete sig i naturen.

– Det är viktigt att vara uppmärksam och att visa hänsyn när man är ute i skog och mark. Om något händer, som det gjorde nu, är det viktigt att vara förberedd och att kunna samarbeta i grupp, säger kungen.

Kungen forsätter nu sitt statsbesök på Irland, men det är nog inte utan att ha de djärva barnen i Norra Järvas scoutkår i tankarna.