Min lokala hjälte

Subtopia anklagas för dumpad hyra

En konkurrent till det kommunala ­bolaget Subtopia har gjort en anmälan till Konkurrensverket om oseriös prissättning.

Ett produktionsbolag, vill att Konkurrensverket utreder om Botkyrka kommun följer konkurrenslagstiftningen när det gäller filmstudion Subtopia i Alby. ­Anledningen är misstanke om att kommunen har så låga priser att det är oseriöst och under marknadspris.

Man säger sig ha fått information om att Subtopia planerar en utbyggnad och underförstått försöker kapa åt sig så mycket som möjligt av marknaden.

I anmälan skriver bolaget att en av deras kunder avbokade en studiohyra hos dem på grund av Subtopias prissättning och att Konkurrensverket kan få namn på kunden om de önskar.

Vidare säger företaget att det är viktigt att all affärsmässig verksamhet sker på marknadsmässiga grunder.

Subtopia har bland annat lockat till sig Hollywoodstjärnor som kommit för att jobba. Här spelades delar av den amerikanska Millenniumfilmen ”The girl with the dragon tattoo” in. Dessutom hade filmteamet sitt basläger här under en period.

Subtopia består av många delar varav Hangaren är en. Även andra lokaler kan användas för filminspelning. Omkring 200 personer har sin dagliga arbetsplats i Subtopia.

Företagets ledning ställer sig frågande till konkurrentens anmälan om prisdumpning. Enligt platschefen ­Karin Lekberg har man inte satt priser under marknadsnivån.

Ligger det inget alls i klagomålet?

– Nej, Subtopia bedriver inte någon oseriös prissättning eller har några utbyggnadsplaner beträffande studior, vilket påstås i brevet till Konkurrensverket, säger hon.

Fakta

Hyr ut lokaler och studior

Subtopia samlar ett 60-tal organisationer, företag och utbildningar.

200 personer har bolaget som arbetsplats.

Man driver multiarenan Hangaren Subtopia och hyr även ut andra lokaler och studior för inspelningar, konferenser, fester, repetitioner och andra event.

Bolaget driver dessutom egna projekt.

Källa: SUBTOPIA