Hyran blir dubbelt så hög för flera förskolor

Förskolorna ska få marknadshyror. För Östermalms del innebär det kraftigt höjda hyror för flera förskolor – en del mer än fördubblas.

Stockholms förskolor som ligger i de allmännyttiga bostadsbolagens lokaler ska få marknadshyror. Det framgår av ett tjänsteutlåtande från Stockholms stad. Störst höjning blir det i innerstan. På Östermalm drabbas fyra förskolor.

Förskolan Greven på Riddargatan föreslås till exempel få en höjning av års­hyran från 790 940 kronor till 1 446 400 kronor och Förskolan Körsbäret på Körsbärsvägen kan få en höjning från 320 000 kronor till 642 600 kronor.

Bakgrunden till höjningen är en ny lag som trädde i kraft 2011 och som innebär att kommunala bostadsbolag ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

– Den innebär att kommunen inte kan subventionera hyror för exempelvis förskolor som hyr av de allmännyttiga bolagen, utan man ska agera som en annan jämförbar fastighetsägare, säger Susanna Höglund, handläggare på Stockholms Stadshus AB.

Hyrorna kommer att förhandlas om från och med i höst, fram till 2020, och fasas in under en period på tre år för respektive avtal.

– Vi är inte glada över det, och tycker det slår väl hårt mot innerstan där hyrorna höjs mest, säger Göran Månsson, stadsdelsdirektör Östermalm

Vad de nya hyrorna innebär för förskolorna på Östermalm är ännu inte klart.

– Risken finns att vi kommer att vara tvungna att ta pengar från andra kommunala verksamheter, säger Göran Månsson.

Risken är också stor att den schablonsumma som varje år ges till varje förskola inte kommer att räcka till annat än hyran. Något som bland annat innebär att barn med särskilda behov inte kan få samma stöd.

Även om stadsdelsdirektören är bekymrad tror han inte att några förskolor i stadsdelen kommer att behöva läggas ned eller flytta till billigare lokaler.

– Det försöker vi undvika så långt det går, men det kan däremot göra att vi inte har råd att starta nya förskolor i framtiden, säger han.

Ärendet behandlas troligtvis i kommunstyrelsen under april eller maj.

Fakta

Så mycket höjs hyran för fyra förskolor

Källa: Stockholms stad