Hyran tung post när eleverna är få

Små barnkullar och en överdimensionerad skola sätter hård press på ekonomin. ”Hyran är grunden till problemet för Stavsborgsskolan”, säger Martha Bengtsson.
Små barnkullar och en överdimensionerad skola sätter hård press på ekonomin. ”Hyran är grunden till problemet för Stavsborgsskolan”, säger Martha Bengtsson.
Stavsborgsskolan måste spara och dra ner på personal när elevkullarna krymper.

– Det är inte rättvist. Elever födda i små barnkullar blir utstraffade, säger föräldern Martha Bengtsson.

Stavsborgsskolan i Älta har haft ansträngd ekonomi en längre tid. I december 2011 beslutades att skolan skulle slås samman med Strandparkskolan och bli en F-9-skola.

Men sammanslagningen i sig räcker inte för att få ordning på underskottet, utan ytterligare besparingar måste nu göras. Sparbetinget var först att elva tjänster skulle försvinna, vilket efter protester slutade i att 7,5 pedagogiska tjänster ska bort till den 1 september.

– Skolan har gett eleverna bra stöd, ett stöd som delvis nu kommer att tas bort, säger Martha Bengtsson, som sitter i föräldrarådet.

Grundproblemet för skolan är hyran. Kvadratmeterpriset är förvisso samma som för resten av kommunens skolor – men eftersom skolan är överdimensionerad och elevantalet krympande, blir kostnaden hög per elev.

– Det är ett strukturproblem och det är inte rättvist. Stavsborgs-skolan kommer att lägga 27 procent av sin budget på hyra, även efter sammanslagningen. För andra skolor i Nacka kommun handlar det om mellan 12 och 14 procent, säger Martha Bengtsson

En aktionsgrupp har nu bildats av föräldrarna för att trycka på politikerna om att inrätta ett tak för hur mycket av en skolas budget som ska läggas på hyra. 15 procent tycker föräldrarna borde vara max.

– Alla elever har rätt till samma kvalitet på utbildningen, säger föräldern Åsa Henricson.

– Frågan är om vi vill ha ett fungerande högstadium i Älta, eller om våra barn ska bli tvungna att resa till andra delar av kommunen för att gå i skolan, fortsätter Martha Bengtsson.

Rektor Lars Hultberg har själv flera gånger framfört att hyran borde ligga utanför den så kallade skolpengen.

– Då skulle det bli mer rättvist och mer jämlikt. Ska vi springa ett 100-meterslopp så ska vi starta från samma plats.

Till den 1 september har han fått tillåtelse att driva skolan i ekonomisk obalans. Sju miljoner kronor väntas underskottet bli.

– Ska jag nå balans till den 1 september skulle jag vara tvungen att ta bort ganska många lärartjänster, men jag nöjer mig med fem lärartjänster och 2,5 elevassistenttjänster, säger Lars Hultberg.

– Skulle jag skära utifrån det optimala för att säkerställa balans i ekonomin de sista fyra månaderna på året, så tror jag effekten blir att en del föräldrar väljer att söka andra skolor – vilket helt skulle dränera vår skolverksamhet.