Hyresgäst i Vinsta slipper vräkning

Hyresvärden måste skaffa en ny bostad innan de säger upp en hyresgäst.

I en dom ogiltigförklarar Hyresnämnden uppsägningen.

”Det är allmänt känt att det råder stor brist på bostäder i Stockholm”, skriver Hyresnämnden i den första domen i ett stort ärende där 55 hyresgäster i Vinsta överklagat att de blivit vräkta.

Därför kan hyresvärden inte säga upp en hyresgäst utan att skaffa en ersättningsbostad.

– Det är en seger. Det här betyder förmodligen att de andra 54 hyresgästerna också får sitta kvar eftersom de har samma förut- sättningar, säger PO Brogren på Hyresgästföreningen.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat om de 117 studentlägenheterna i Vinsta industriområde.

2002 omvandlades kontorshuset till bostäder genom ett tillfälligt bygglov på tio år med möjlighet till förlängning.

När fastighetsägaren tre månader innan lovet skulle gå ut ännu inte fått den sökta förlängningen beviljad sades hyresgästerna upp.

– Det var en överraskning, vi hade väntat oss en förlängning, säger Patrick Ekenman på Ekenman fastigheter om det avslag som senare kom.

– Studentlägenheterna var en enorm investering så vi hade räknat med att ha dem i 20 år.

Han beskriver situationen som ett moment 22.

– Stadsbyggnadskontoret är tydliga med att vi inte får fortsätta hyra ut lokalerna som bostäder.

Vi riskerar böter för varje dag vi fortsätter. Samtidigt säger Hyresnämnden att vi inte får säga upp hyresgästerna.

Patrick Ekenman berättar att han har bett om ett möte med stadsbyggnadskontoret och stadsdelsförvaltningen för att få vägledning.

– Vi vet inte om vi ska överklaga än.

I domen kommer Hyresnämnden fram till att hyresgästen har besittningsskydd gentemot hyresvärden.

I det här fallet kan det enligt domen inte brytas om inte hyresvärden – eller någon annan – erbjuder hyresgästen en annan bostad. Detta eftersom bostadsmarknaden i Stockholm är sådan att det inte är rimligt att lägga det ansvaret på hyresgästen ensam.

Har ni försökt hitta ersättningsbostäder till de uppsagda hyresgästerna?

– Hade vi varit Svenska bostäder hade vi förmodligen kunnat lösa det, men vi har inga andra bostäder att erbjuda. Vårt sökande har därför skett genom kontakter med bostadsförmedlingen och stadsdelsförvaltningen, säger Patrick Ekenman.