Hyresgäster inför domstol

Svenska bostäder har nu vänt sig till domstol för att avhysa de familjer som vägrade att lämna sina korttidskontrakt i Rinkeby och Tensta.

Av de från början 30 familjerna är det bara tre som inte har flyttat, och mot två av dessa har nu stämningsansökan inkommit till tingsrätten. I ansökan kräver Svenska bostäder att de omedelbart flyttar ut ur sina lägenheter.