Hyresgäster överklagar försäljning av hus

Visionen för Stationsgatan/Sturegatan.
Visionen för Stationsgatan/Sturegatan.
Politikerna har sagt ja till att sälja två hus i centrum, men sista ordet är inte sagt.

Fullmäktige har sagt ja till att sälja två av Förvaltarens hus i centrum, ”Garbohuset” och den fastighet på Sturegatan/Stationsgatan där Kötthallen tidigare låg. Förutom kommersiella lokaler ingår cirka 180 lägenheter i den planerade försäljningen.

Men de som bor i husen har protesterat kraftigt mot affären, och än är sista ordet inte sagt.

– Vi kommer att gå vidare och överklaga fullmäktiges beslut till förvaltningsrätten, säger Bengt-Arthur Brewitz, boende på Stationsgatan.

Läs mer: Husen säljs – här är visionerna

Han är ordförande för den bostadsrättsförening som bildades redan 2008 med målet att ombilda huset. Nu anser hyresgästerna att de snuvats på den möjligheten i en process man menar är illa skött.

En namnlista med 167 namnunderskrifter mot affären har lämnats över till kommunstyrelsens ordförande Mikael T Eriksson (M).

Eriksson, och Sundbybergs politiska majoritet, anser att försäljningarna skulle göra Sundbybergs centrum mer attraktivt, bland annat genom att möjliggöra ett bättre butiks- och serviceutbud.

Enligt Förvaltaren sker försäljningen preliminärt den 1 september.