Hyresgäster tar strid mot renovering

Ett stambyte med renovering på Maria prästgårdsgata har blivit en fråga för Hyresnämnden.

Flera hyresgäster tycker att det rör sig om en ”lyxrenovering” medan fastig­hetsägaren anser att upprustningen är nödvändig.

Ett tjugotal hyresgäster på Maria prästgårdsgata har hamnat i tvist med fastighetsägaren.

Hyresgästerna anser att renoveringen av huset som görs i samband med ett stambyte är för omfattande, och har tillsammans med ombudet Ragnar von Malmborg överklagat beslutet till Hyresnämnden.

– En del av hyresgästerna kommer inte att ha råd att bo kvar. I liknande hus har fastighetsägaren begärt en hyreshöjning med omkring 50 procent, säger Ragnar von Malmborg.

Redan i december förra året hölls ett första informationsmöte om renoveringen.­ Och enligt fastighetsägaren­ Carl-Gustaf Johnzon på Stockholmia, anser man sig ha goda belägg för att genomföra upprustningen.

– Det är verkligen inte av okynne som vi gör det här. Det handlar om en livstidsförlängning och det finns goda skäl för att göra det här, säger han

Men enligt ombudet Ragnar von Malmborg känner flera av hyresgästerna sig vilseledda, sedan de insett vad renoveringen innebär.

– Många av hyresgästerna­ menar att det efter hand framkommit att alla åtgärder inte var nödvändiga, utan mer standardhöjande. En del av hyresgästerna vill därför ta tillbaka sina underskrifter.

Renoveringarna har sedan några veckor tillbaka påbörjats i huset, och hyresgästerna känner sig nu uppgivna.

– De kör ju bara över oss. Jag har bott här i 28 år, men kommer inte att kunna bo kvar med en sådan hög hyra som det kommer att bli. Det är helt vansinnigt. Det som behöver göras ska givetvis göras, men jag tycker inte man ska renovera bara för att höja standarden, säger en av hyresgästerna.

Carl-Gustaf Johnzon förstår hyresgästernas oro, men känner inte igen sig i kritiken. Han menar att processen har varit helt öppen­ och att man inte har vilselett någon.

– Det är självklart att vi har olika åsikter. Jag förstår att en del är oroliga, men självklart vill jag ha avtalade hyror och min avsikt är att allt ska vara helt öppet.­

Stambyten blir ofta en tvist för Hyresnämnden, men det är mer ovanligt att hyresgästerna får rätt enligt Anne Bratt Norrevik, hyresråd och chef för hyresnämnden.

– Huvudsakligen brukar hyresvärden få framgång i sin talan. De vet oftast var gränserna går för vad man får tillstånd till.