Hyresgäster flyr Torsgränd efter rivningshot

Ensamt. Sedan några månader tillbaka står Sven Lindbloms grannlägenher tomma.
Ensamt. Sedan några månader tillbaka står Sven Lindbloms grannlägenher tomma.
Linda Freytag, Staffan Nilsson, Sven Lindblom och Per Löfgren vill stoppa rivningen.
Linda Freytag, Staffan Nilsson, Sven Lindblom och Per Löfgren vill stoppa rivningen.
Tomma lägenheter – mitt i stan.
Tomma lägenheter – mitt i stan.
På Torsgränd finns 144 hyreslägenheter. Nu vill bostadsbolaget bygga ut och riva.
På Torsgränd finns 144 hyreslägenheter. Nu vill bostadsbolaget bygga ut och riva.
Giftlarm, rivningshot och infekterade bråk.
Byggstriden på Torsgränd har trappats upp – och nu töms lägenheterna på hyresgäster.
– Ingen vill bo kvar i ett hus som man tror ska rivas, säger Sven Lindblom, hyresgäst.

När hyreshuset på Torsgränd byggdes 1979 var det en idyll för småbarnsfamiljer och pensionärer. Men de senaste åren har hyresgästerna tampats med en bitter byggstrid.

AFA Fastigheter, som äger huset, vill riva för att bygga 400 lägenheter. Den lokala hyresgästföreningen, däremot, riktar skarp kritik mot planerna.

Planerna stoppades av staden

Byggplaner presenterades redan 2013. Då sa AFA Fastigheter att huset måste rivas på grund av hälsofarligt flytspackel i golven, så kallat kasein.

Men en utredning som gjordes av stadsbyggnadskontoret visade inga farliga halter av kasein. De visade också på flera brister i AFA:s egen utredning när det gällde de påstådda problem med fuktskador och ventilation.

De boende beskriver hur diskussionen hamnat i ett dödläge.

– Vi vet inte vad som ska hända med huset och fastighetsägaren gör ingenting åt förvaltningen. Vi har hamnat i en väldigt jobbig situation, säger Per Löfgren, ordförande i den lokala Hyresgästföreningen på Torsgränd.

Linda Freytag, Staffan Nilsson, Sven Lindblom och Per Löfgren kritiserar planerna, som de menar kommer leda till chockhöjningar av hyran. Foto: Åsa Sommarström

 

Vill fortfarande riva

Nu har AFA lämnat in ännu en rapport till stadsbyggnadskontoret, där man än en gång nämner kaseinet som en av anledningarna till att huset bör rivas. Andra anledningar är problem med ventilation och fukt.

– Det är inte ensamt kaseinet som gör att vi måste göra åtgärder. Det är de konstruktioner som byggnaderna består av som gör att vi anser att huset bör rivas, säger Lars Edberg, förvaltningschef på AFA Fastigheter.

Men enligt staden är inte kaseinet ett problem?

– Kaseinet är inte hälsofarligt i sig, men kan bli ammoniakutfällningar om det utsätts för fukt. Vi vill säkerställa att byggnaderna är så hälsosamma som möjligt.

Lägenheterna töms

Trots att det kommer dröja lång tid innan planerna kan realiseras har flera hyresgäster på Torsgränd valt att flytta på grund av rivningshoten. Enligt Sven Lindblom, som bott i huset i 21 år, har antalet förstahandskontrakt minskat från 144 till 70 på några år.

– Folk blir rädda och oroliga när AFA Fastigheter säger att byggplanerna är klubbade. Ingen vill bo kvar i ett hus som man tror ska rivas.

Flera lägenheter står tomma. Foto: Åsa Sommarström

Sedan ett tid tillbaka står dessutom flera lägenheter i huset tomma. Sven Lindblom är ensam på sitt våningsplan sedan några månader tillbaka.

– När jag flyttade in här var det liv och rörelse och alla kände alla. Nu är det säkert 25 lägenheter i huset som står tomma. Det skapar otrygghet och oro, säger han.

Frågan om husets framtid ska snart tas upp i stadsbyggnadsnämnden. Även om nämnden väljer att gå på AFA Fastigheters linje kommer det dröja lång tid innan huset kan rivas.

Fakta

Kan kosta 1,3 miljarder

AFA Fastigheter vill bygga 400 lägenheter på Torsgränd. På tomten står i dag ett hyreshus med 144 lägenheter.

En ombyggnation beräknas kosta 664 miljoner kronor, medan en nybyggnation skulle landa på 1,3 miljarder.

Enligt bolaget är det andra alternativet mer ekonomiskt fördelaktigt, eftersom det innebär ett tillskott på 260 nya lägenheter.

 

Källa: AFA Fastigheter