Hyresgäster vill inte betala lås

FRÖSUNDA 25 kronor mer per månad ska hyresgäster i Frösunda betala för det nya låssystem som hyresvärden Signalisten infört.

Men hyresgästerna vill inte betala, eftersom Signalisten först sagt att det nya låssystemet skulle ingå i den standardhöjning som gjorts i lägenheterna.

Hyresgästerna har lämnat ett klagomål med namn­underskrifter till Signalisten.