ANNONS

Hyresgästerna i livsfara vid bygge

När ny ventilation skulle dras hittade Peter Roth, hyresgäst på Skrakgränd i Fagersjö, ett brandfarligt schakt bakom klädkammaren.
När ny ventilation skulle dras hittade Peter Roth, hyresgäst på Skrakgränd i Fagersjö, ett brandfarligt schakt bakom klädkammaren.
Hyresgäster i Fagersjö utsattes för livsfara när Familjebostäder missade brandskyddet under pågående renovering.

Det här är bara ett av flera renoveringsprojekt där Familjebostäder har brottats med problem.
ANNONS

Luften i Peter Roths lägenhet på Skrakgränd är tung att andas. Över högarna med prylar och kläder ligger ett synligt lager av damm – ett resultat av den på- gående renoveringen i huset. Fönstren har bytts och ny ventilation ska få ner de höga radonvärdena.

Projekten skulle egentligen ha genomförts vid olika tidpunkter men när bygglovet dröjde beslöt Familjebostäder att göra dem samtidigt.

Följden för Peter Roth – som lider av astma – är att han måste dras med byggdammet samtidigt som lägenheten saknar ventilation.

– Det går inte att beskriva hur det är att leva i den här miljön, säger Peter Roth.

Hans granne Eddy Ericsson berättar att han har drabbats av lungproblem sedan arbetet satte i gång.

– Det har varit ett helvete. Jag skulle inte önska min värsta fiende att ha det så här, säger han.

Dålig luft är inte det enda problem som har kantat projektet. I början av december tittade Peter Roth in i det utrymme bakom klädkammaren där den nya ventilationen skulle dras. Då upptäckte han att det var öppet mellan samtliga lägenheter i ett schakt som löpte sju våningar upp. Han kontaktade Stockholms brandförsvar som genast krävde att Familjebostäder isolerade mellan lägenheterna.

– Brandskyddet var åsidosatt. Normalt ska varje lägenhet fungera som en brandcell där elden ska isoleras i en timme utan att sprida sig. Som det såg ut nu fanns en öppen kanal mellan alla lägenheter. Vid en fullt utvecklad brand skulle röken sprida sig med skorstensverkan i hela huset, säger brand­inspektör Jan Tomtin.

Flera av de renoveringar som Familjebostäder inledde 2012 har kantats av förseningar och oplanerade störningar.

ANNONS

I november skrev Lokaltidningen Mitt i om Nordmarksvägen – ett projekt som skulle ha varit klart i december men där slutdatum nu är satt till februari.

Ännu större förseningar blev det på Brunskogsbacken 14–20. Där sattes byggställningar och plast upp runt fasaden i början av sommaren. Men Familjebostäder hade inte fått bygglov och kunde inte börja renovera förrän i september.

Hyresgästföreningen är frågande till hur Familjebostäder har samordnat sina projekt.

– Visst är det trevligt att Familjebostäder rustar upp sina hus men det får inte gå till hur som helst. Samverkan mellan dem som beställer arbetet och dem som utför verkar ha kollapsat på flera håll. Det känns oroande att en så stor hyresvärd kan missa en så allvarlig grej som brandfrågan, säger P-O Brogren, pressombudsman på Hyresgästföreningen.

Familjebostäder vill inte medge några generella problem.

– Vi har många projekt där tidplanen har hållit. Sedan är det ett par som har dragit ut på tiden och det beklagar vi. Vi är inte nöjda när hyresgästerna upplever störningar utöver det som är normalt vid renovering, säger Jenny Lundmark, pressansvarig på Familje­bostäder.

Drar ni någon lärdom av de problem som varit?

– Vi kommer att gå tillbaka och se vad som hänt i de olika projekten när de är avslutade. Då kan vi också ta ställning till frågan om hyresreduktion.

Hur kom det sig att ni missade brandskyddet på Skrakgränd?

– Vi beklagar detta. Så fort det kom till vår kännedom vidtog vi åtgärder.

Fakta

Problembyggen

Brunskogsbacken: Fem månaders försening. Hyresgäster fick fasaden inplastad i juni men bygglov saknades.

Nordmarksvägen: Två månaders försening. Bland annat har fönsterbyten dragit ut på tiden.

Skrakgränd: Schakt mellan lägenheter var brandfara. Försenat bygglov. Försening och dålig kvalitet på fönsterrenovering.

Källa: Familjebostäder och hyresgäster