Hyreshöjning slår hårt mot förskola i Tyresö

Sara Eriksson och Kristin Lagersten Löfgren. "Man straffar en bra verksamhet", säger Sara.
Sara Eriksson och Kristin Lagersten Löfgren. "Man straffar en bra verksamhet", säger Sara.
Föräldrakooperativet Trollebo riskerar nedläggning efter hyreshöjning. Föräldrarna är kritiska till Tyresö kommun och menar att hyressättningen inte har tänkts igenom ordentligt.

Föräldrakooperativet Trollebo i Trollbäcken hade i torsdags ett krismöte med sina medlemmar med anledning av den nya lokalhyran för 2018.

Enligt kooperativets ordförande, Peter Nilsson, höjs hyran med 148 351 kronor, för Trollebo innebär det en hyreshöjning på 27 procent. Samtidigt har de kommunala förskolorna fått betydligt lägre höjningar, från 0,02 procent till 9,3 procent.

– Till saken hör att de kommunala till huvuddelen slipper hyreshöjning samt att de ligger på mellan 500 och 800 kronor lägre från början per kvadratmeter. 2018 kommer därför Trollebo att totalt ha en högre hyra om cirka 250 000 kronor per år än ett genomsnitt av jämförbara kommunala förskolor, men med samma intäkt – barnomsorgspeng, säger Peter Nilsson.

Föräldern Kristin Lagersten Löfgren är kritisk till att ett föräldrakooperativ får en större höjning än en kommunal förskola:

– Vi föräldrar städar på helgerna och jourar vid sjuk personal. Vi gör uppgifter som annars kostar mycket pengar, och lägger de resurserna på  att ha exempelvis mindre barngrupper. Nu får vi plötsligt väsentligt sämre förutsättningar än de kommunala förskolorna. Vem ska vilja ha sitt barn i ett föräldrakooperativ framöver?

Fastighetschefen: Därför höjs Trollebos hyra

Rädda att tvingas stänga ner

Beskedet om hyreshöjningen har mötts av både besvikelse och upprördhet.

– Jag blev förbannad och ledsen. Trollebo fungerar så himla väl. Personal, barn, föräldrar – alla är nöjda och samverkar. Det här drar undan mattan helt för oss, säger föräldern Erika Albansson Söderlund.

Nu växer oron över att förskolan ska tvingas lägga ner.

– Vi har inget vinstsyfte utan kämpar för att gå plus-minus-noll varje år, och nu har vi fått den här hyreshöjningen. Hur löser man det? undrar Kristin Lagersten Löfgren och fortsätter:

– Vår enda kostnad är i stort sett personal och lokalhyra och vår enda inkomst är barn. Så det enda vi kan göra är att ta in fler barn eller ha sämre personaltäthet.

Men att ta in fler barn skulle kunna innebära att statsbidraget, som ligger på 30 000 kronor för varje plats som barngruppen minskar med, försvinner. Just nu uppgår Trollebos sammanlagda statsbidrag till ungefär 500 000 kronor.

– Jag tror inte vi kommer att kunna behålla statsbidraget om hyreshöjningen går igenom. Och det blir väldigt märkligt att behöva säga upp ett bidrag som vi har fått, säger Erika Albansson Söderlund.

Ser ingen lösning

Trollebo har valt att inte skriva på kommunens nya hyresavtal. Föräldrarna säger att förhandlingarna har strandat. På krismötet diskuterade man möjligheten att flytta till en annan lokal, men enligt Kristin Lagersten Löfgren är det omöjligt.

– Här är det 489 kvadrat anpassat för barnverksamhet, det finns ingen som kan hosta upp en sådan här lokal.

Föräldrarna tycker att kommunen borde se över sin hyressättning och menar att nuvarande beslut inte har tänkts igenom ordentligt. Föräldern Sara Eriksson säger att det i slutändan blir barnen som får lida:

– De borde se på förskolor som vår, som gör så bra ifrån sig med så nöjda föräldrar, som något andra förskolor borde plocka upp. Vi ska vara ett bra exempel, i stället kanske vi inte ens kan fortsätta vår verksamhet. Jag har funderat på om man ska bo kvar i Tyresö när kommunen straffar bra verksamheter. Man kanske ska bo i en kommun där de är mera måna om barnen, för i slutändan handlar det om barnen.

Svensson (M): ”Hyran följer kommunallagen”