hyreshus på gång i Tallkrogen

Tallkrogen Familjebostäder vill bygga 70 nya lägenheter vid Kaggeholmsvägen där Fortum har en panncentral som inte längre används. Familjebostäder vill riva panncentralen och ersätta den med hyresrätter. Bolaget har ansökt om markanvisning hos exploateringskontoret.

Om processen inte stöter på motstånd planeras byggstart 2014 och inflyttning året därpå.