Förslag: Korta hyreskontrakt i modulhus till unga Solnabor

Kontrakten innebär bland annat att hyresgästerna saknar besittningsskydd och har en månads uppsägningstid.
Kontrakten innebär bland annat att hyresgästerna saknar besittningsskydd och har en månads uppsägningstid.
Modulbostäder byggda för flyktingar föreslås framöver hyras ut med korttidskontrakt till Solnaungdomar.

När det nya regelverket om mottagande av nyanlända infördes byggde Solna stad i etapper totalt drygt 170 tillfälliga smålägenheter, placerade där Stenbackaskolan tidigare låg samt vid Förvaltarvägen.

Nästa år väntas Solna ta emot betydligt färre flyktingar och då kan det bli överskott på lägenheter i modulhusen.

Därför föreslår majoriteten i stadshuset nu att delar av det tillfälliga beståndet ska hyras ut på med korttidskontrakt till ungdomar.

Det är bra att unga solnabor också får ta del av de här bostäderna

Pehr Granfalk (M)

Majoriteten vill ge kommunala bostadsbolaget Signalisten i uppdrag att förmedla tomma tillfälliga lägenheter till ungdomar folkbokförda i Solna. Man bedömer att det i ett första skede handlar om runt 50 lägenheter.

– Det är bra att unga solnabor också får ta del av de här bostäderna när vårt åtagande i flyktingmottagandet minskar. Det innebär ett rejält tillskott när det gäller att hitta bostadslösningar för unga, säger kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M), som hoppas på bred politisk enighet om förslaget.

Beslut fattas på kommunstyrelsens sammanträde den 16 september.

Fakta

Villkoren

  • Sedan tidigare erbjuder Signalisten korttidskontrakt för lägenheter i fastigheter som står på tur för större ombyggnationer. Majoriteten föreslår att samma kontraktsvillkor ska gälla för modulbostäderna till unga, det vill säga en månads uppsägningstid och inget besittningsskydd.
  • Förmedlingen av lägenheterna föreslås ske genom Stockholms stads bostadsförmedling och enbart ungdomar mellan 18 och 27 år som bor och är folkbokförda i Solna får rätt till lägenheterna.
  • Förmedlingen sker efter kötid och den med längst kötid erbjuds lägenhet först. Man behåller sin kötid även om man tackar ja till ett korttidskontrakt, men har man ett korttidskontrakt kan man inte söka ny lägenhet via Signalistens interna bostadskö.