ANNONS

240 nya hyreslägenheter i Hässelby villastad

Stockholmshus av den här typen, med hyresrätter, kan byggas vid Växthusvägen.
Stockholmshus av den här typen, med hyresrätter, kan byggas vid Växthusvägen.
Hässelby villastad kan få 240 nya hyresrätter. Det nya bostadsområdet planeras längs Växthusvägen, precis vid gränsen till Järfälla kommun.
– Det behövs en mer blandad bebyggelse i det här området, säger Margaretha Larsson Almqvist, handläggare på exploateringskontoret.
ANNONS

Det är det kommunala bostadsbolaget Svenska bostäder som har ansökt om en markanvisning för att bygga omkring 240 nya bostäder på platsen. Meningen är att det ska bli så kallade Stockholmshus, som byggs snabbt och till förhållandevis låg kostnad, vilket i sin tur ska ge lägre hyror.

I Hässelby villastad är idag andelen bostäder som ligger i småhus över 75 procent, och av flerbostadshusen är en betydande andel bostadsrätter

Inflytt tidigast 2022

– Vi har inte byggt många Stockholmshus i västerort, därför försöker vi få till även det i villastan där det i dag är övervägande småhus. Det behövs lite uppblandning, säger Margaretha Larsson.

I dag är det aktuella området, med den blandskog som finns där, enligt detaljplanen avsedd att vara naturmark.

Exploateringen kräver en ny detaljplan. Om en sådan går att ta fram utan överklaganden kan byggstart ske tidigast 2020, och husen skulle kunna vara inflyttningsklara 2022.

Vad tycker Järfällaborna?

Men det är inte säkert att det går så smärtfritt. Visserligen är det bara en smal remsa natur som försvinner, men om det nya bostadsområdet blir av förlorar husägarna på andra sidan kommungränsen sitt naturliga skydd mot vägen.

Beslut om markanvisningen och framtagande av en ny detaljplan fattas av exploateringsnämnden på sammanträdet den 27 september.