Hyresnämnden kan avgöra bråk om renovering

Ett 30-tal hyresgäster i Ritorp vägrade godkänna hyresvärdens renoveringsplaner i höstas.

Nu vill Signalisten att hyresnämnden ska avgöra den infekterade frågan.

Lokaltidningen Mitt i skrev i höstas om Signalistens planerade stambyte i 340 lägenheter i Ritorp. Många hyresgäster har varit kritiska till, de i deras tycke, alltför omfattande renoveringarna med efterföljande hyreshöjningar.

I den första vändan ska 100 lägenheter renoveras, men 37 av hyresgästerna vägrade att skriva under och godkänna förändringarna. Signalistens har därför vänt sig till hyresnämnden för att få frågan avgjord.

Liz Grennstam, lokal ordförande i hyresgästföreningen, är besviken, och hade hellre sett att man hade kommit överens i en dialog.

– Vi tycker att Signalisten kunde ha satt sig ner och pratat kring åtgärderna och att man fått välja mellan olika renoveringsnivåer. Men det förslaget har Signalisten varit kategoriskt avvisande till.

Ett par förändringar har man dock lyckats stoppa. Den planerade utbyggnaden av badrummen i områdets fyrarummare slopas.

Men att Signalisten backar på en punkt räcker inte. Hyresnivåerna efter renoveringen blir för höga, anser hyresgästföreningen.

– Det är uppror. Många kommer inte kunna bo kvar, säger Liz Grennstam.

Signalistens vd Catarina Johansson Nyman menar att man haft en dialog med hyresgästerna.

– Vi har låtit folk komma med synpunkter, och vi har gjort förändringar.

Om man renoverar identiskt kan man vara mer kostnadseffektiv, menar hon.