Nu byggs hyresrätter i Bandhagen och Stureby

Stockholmshus av den här typen kan det bli längs Växthusvägen i Hässelby villastad.
Så här kan ett Stockholmshus se ut.
Familjebostäder ska bygga 58 nya lägenheter i Bandhagen och 90 i Stureby. Det handlar om så kallade Stockholmshus som innebär att de byggs snabbare och till lägre kostnad.

Nu ska det byggas snabba hus i Stureby och Bandhagen. Syftet med Stockholmshuse är  att bygga hyresrätter snabbare och till lägre kostnad. På så sätt blir det också lägre hyror i nyproduktion.

Familjebostäder planerar att bygga 90 nya lägenheter i kvarteret Vedstapeln längs med Sågverksgatan i Stureby. I Bandhagen blir det 58 nya lägenheter längs med Björksundsslingan.

Lägenheterna är fördelade på en tredjedel ettor om 35 kvadratmeter, en tredjedel treor om 74 kvm och en tredjedel fyror om 91 kvm. Det är ont om fyror i området i dag och det förväntas därför finnas ett stort intresse för de större lägenheterna bland familjer som redan bor i området, men som skulle behöva en större lägenhet.

Stockholmshusen är ett projekt för att bygga hyreslägenheter snabbare och pressa ner byggkostnaderna. De allmännyttiga bolagen i Stockholm, Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem, och stadens tekniska förvaltningar jobbar tillsammans. Målet är upp till 3500-5000 byggstartade hyreslägenheter fram till år 2020. Redan nu finns över 2000 lägenheter i Stockholmshus i olika processer.