ANNONS

Hyresrätter byggs – trots trafikbuller

Om 20 år kommer bullret från trafiken genom Brunn att nå höga nivåer.

Trots det ger länsstyrelsen grönt ljus för 80–100 hyres- lägenheter i centralorten.
ANNONS

Värmdö kommun vill bygga 80–100 hyresrätter i två- fyravåningshus i Brunns centrum där återvinningscentralen och kommunens driftenhet huserar i dag.

Planerna har nyligen visats upp så att allmänheten och myndigheter kan tycka till om dem. Drygt 30 personer eller myndigheter har hört av sig.

Fortfarande finns dock flera frågetecken som behöver rätas ut och inga skisser på hus har visats eftersom kommunen i ett senare skede förmodligen ska utlysa en arkitekttävling.

– Det har kommit in en del synpunkter på det, att man inte kan se hur husen ska se ut, säger Yvonne Karlsson, projektledare.

Hyreshusbygget har dock fått klartecken från länsstyrelsen att göra undantag från dagens bullerregler för nybyggda hus. Enligt en utredning kommer bullernivån vid Ingarövägen/Eknäsvägen år 2030 att ligga på mellan 60 och 65 decibel – dagens regler tillåter 55 decibel vid fasaderna.

Men om man bygger husen så att minst hälften av rummen vetter mot en tyst fasad, anser länsstyrelsen att bullerfrågan är löst.

– Vi hade aldrig sagt ja om det varit villabebyggelse, men här handlar det om att få centralorter att överleva. Flerbostadshus förbättrar förutsättningarna för kollektivtrafiken och annan service, säger Inger Norsell, planarkitekt vid länsstyrelsen.

Några privatpersoner som lämnat in synpunkter på bygget anser att husen inte bör byggas alls, andra påpekar att husen inte får bli för höga – max två våningar. Flera föredrar också en blandad upplåtelseform framför enbart hyresrätter, som det är tänkt i dag – men det är inte diskuterbart, menar Yvonne Karlsson.

– Politikerna har bestämt att det ska vara hyresrätter här, säger hon.

ANNONS

– Nu ska vi hantera det här, men mycket hänger fortfarande i luften och vi väntar på viktiga besked, säger projektledaren Yvonne Karlsson.

Fakta

Sanering krävs

Länsstyrelsen har ännu inte bestämt hur stor den primära skyddszonen för Ingarö vattentäkt ska vara. Bygge inom skyddszonen kräver dispens från länsstyrelsen.

Marken måste saneras, länsstyrelsen vill se ytterligare åtgärdsprogram för hur detta ska göras.

Om en tankbil läcker bensin i rondellen kan den fatta eld – en fara för de som bor i bostadshus i närheten. Infartvägen för tankbilar till macken behöver ses över.