Min lokala hjälte

Fler hyresrätter på gång i Västertorp

I grönområdet intill Good morning hotel vid Västertorpsvägen planeras bostäder.
I grönområdet intill Good morning hotel vid Västertorpsvägen planeras bostäder.
Nästa torsdag tas första beslutet om de 110 lägenheter som planeras i ett grönområde vid Västertorpsvägen.
2019 kan det bli inflyttning i hyresrätterna, som ingår i projektet Stockholmshusen.

Lokaltidningen Mitt i berättade i veckan om Stockholmhusen, som ska ge mellan 3 500 och  5 000 nya hyresrätter de kommande åren. Tanken är att de ska byggas snabbare, billigare och få lägre hyror än andra nyproducerade lägenheter.

Ett av projekten är kvarteret Fotsacken i Västertorp, som ligger i ett grönområde vid Västertorpsvägen – 600 meter från tunnelbanan. Här är det tänkt att byggas 110 lägenheter.

Området ligger nära bullrande Södertäljsevägen E4/E20, vilket är något som måste utredas under planarbetet. 75 meters säkerhetszon krävs för byggnationen.

Ett annat problem är att marken består av lera, och det finns risk för översvämningar vid skyfall.

Tanken är att byggprojektet ska kunna starta 2018, och stå inflyttningsklart 2019. I dag är 32 procent av bostäderna i Västertorp hyresrätter, medan 39 procent är bostadsrätter.

Nästa torsdag ska exploateringsnämnden besluta om att anvisa mark till Stockholmshem.