Inga hyresrätter på stadens mark i Lojo

Här skulle några av bostäderna ha byggts.
Här skulle några av bostäderna ha byggts.
I Lojo och Rudboda har det i några år planerats för hyresrätter på stadens mark. Nu tycker kommunstyrelsen att det är viktigare att bevara grönområden. Och rusta upp Rudboda torg, strax intill.
– Det här är ett beslut som ligger helt i linje med vår förändrade strategi, säger Daniel Källenfors (M).

Allt tyder på att det kommer att byggas färre bostäder i Lojo och Rudboda än stadens senaste planer medgett. Det beror på att kommunstyrelsen inte vill förlänga  markanvisningsavtalet för hyresbostäder på stadens mark i Lojo och Rudboda.

– Nu när avtalet löpt ut väljer vi att inte förlänga det då vii värnar om Lidingös gröna ytor, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors, (M), i ett inlägg på Lidingö stads hemsida.

Var ett planuppdrag som utökats

Markanvisningen tecknades som ett tillägg till ett annat bostadsprojekt, Lojobacken. Avtalet skulle göra det möjligt att bygga hyresrätter på mark i området som ägs av staden.

Alldeles snart, vid årsskiftet går markanvisningsavtalet. Och nu meddelar alltså majoriteten att man inte vill förlänga avtalet genom ett förslag till kommunstyrelsen som beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Det här är ett beslut som ligger helt i linje med vår förändrade strategi, säger Daniel Källenfors (M).

Rudboda torg rustas upp

Han vill istället att staden rustar upp befintlig bebyggelse i området.

– Vi väljer att fokusera på en upprustning av Rudboda torg som med åren har blivit slitet och eftersatt. Ett attraktivt Rudboda torg med förbättrad service tror vi bättre gagnar de boende i området, säger Daniel Källenfors.

Enligt förslaget kommer dock bostäder fortfarande att byggas inom projektet Lojobacken, på fastigheten Lojo 1.

Beslut om ändringen i planuppdraget väntas tas vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 december.