Därför vill majoriteten ha 75 procent hyresrätter i Tullinge

Hyresrätter kommer ge möjligheter till både äldre och unga menar Gabriel Melki (S).
Hyresrätter kommer ge möjligheter till både äldre och unga menar Gabriel Melki (S).
Tullingepartiets ledare befarar att planerna ska göra Tullinge mindre tryggt och trivsamt.
Men Gabriel Melki (S) menar att planerna för centrala Tullinge är viktiga för både unga och äldre.
– Då kan unga flytta hemifrån och äldre från sina villor men ändå bo kvar i stadsdelen, säger han.

 Planerna för centrala Tullinge innehåller upp till 1 600 nya bostäder. Cirka 75 procent av dem ska vara hyresrätter enligt det programförslag som är ute på förlängt samråd till den 17 april.

Tullinge centrum 2019

Planerna får dock kritik från Tullingepartiet som tycker att förslaget  innehåller för många hus, för höga hus och för stor andel hyresrätter. Partiet befarar att trivseln och tryggheten i Tullinge ska minska.

Melki: Därför hyresrätter

Gabriel Melki (S) som är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden pekar i stället på fördelar med förslaget:

– Vi tror att det är viktigt att tillföra den boendeformen som det finns minst av i ett området, eftersom det möjliggör för rotation i bostadsbeståndet, det vill säga att unga kan flytta hemifrån och äldre från sina villor men ändå bo kvar i stadsdelen, säger han.

Tullinge framtid

Visionen av Tullinge sett från ovan. Bild: Sweco Arkitekter.

Partiet kritiserar också kommunen och majoriteten för att ha lyssnat dåligt på Tullingeborna och Tullingepartiet.

– Man talar om att lyssnar på Tullingeborna, men sedan gör man som man vill lik förbaskat, säger Thorén.

Melki: En avvägning

Men Melki hävdar att man visst lyssnat på synpunkter när förslaget tagits fram.

– Detaljplaneprogrammet har föregåtts av flertalet olika dialoger, dels två workshopar men också ett antal möten och nu pågår ett samråd.

Samrådet pågår fram till 17 april. Fram till dess kan intresserade och berörda lämna synpunkter.

– Det som presenterats är en avvägning av att hitta en utveckling av centrala Tullinge samtidigt som vi behåller dess karaktär, vilket jag tycker har fångats in på ett bra sätt.

Utan Förbifart Tullinge

Stora delar av majoritetens förslag är beroende på att Förbifart Tullinge blir verklighet. Tullingepartiet menar att det inte går att vänta på Förbifarten och pekar istället på sitt eget förslag från 2013. Enligt majoriteten kan dock delar av förändringarna göras oberoende av Förbifarten inom 1-5 år. Det gäller bland annat nya bostäder vid Solskensparken och vid korsningen Nibblevägen/Sunnanvägen samt vid före detta Samhallhuset.

– Men vi vill först avvakta samrådsprocessen innan vi tar ställning detta, säger Gabriel Melki.