För många hyresrätter och för högt – Tullingepartiet reagerar

Thorén och vision Tullinge
Thorén och Tullingepartiet befarar att planerna ska leda till problem i Tullinge.
För många hus, för höga hus och för många hyresrätter.
Tullingepartiet är kritiskt till planerna för centrala Tullinge.
– Vi riskerar att få samma problematik som i Alby , Fittja och Norsborg, säger ledaren Anders Thorén.

Planerna för centrala Tullinge innehåller upp till 1 600 nya bostäder med en andel hyresrätter på 75 procent. De nya husen blir 2-9 våningar höga enligt förslaget.

”Attraktiviteten försvinner”

Tullingepartiet är inte särskilt förtjust och befarar att de nya planerna för centrala Tullinge ska leda till både mindre trygghet och trivsel.

Fram till den 17 april har intresserade och berörda chans att tycka till om planerna.

– Vi vill inte ha så snabb utbyggnad. Attraktiviteten försvinner inte bara för folk som bor här i dag utan även för de som kan tänkas flytta hit, säger gruppledaren Anders Thorén.

Det ligger i linje med klimatmålen. Det gör inte bygget av Förbifart Tullinge.

Anders Thorén

 

TuP: 25 procent hyresrätter räcker

I ett yttrande som lämnats in till Botkyrka kommun menar partiet att kommunen och fastighetsägarna planerar för många bostäder, för höga bostäder och för hög andel hyresrätter. 25 procent hyresrätter skulle täcka behovet menar partiet som vill modernisera Tullinge ”men behålla karaktären av småskalig ”Trädgårdsstad”.

Tullinge centrum 2019

Visionsbild för Römossevägen och stationen som får dubbla perronger. Bild: Sweco Arktitekter

Tullinge centrum vision

Tullinge centrum får det högsta huset med 9 våningar enligt förslaget. Övriga hus är mellan 2-8 våningar höga. Bild: Sweco Arkitekter

Partiet skriver vidare att de befarar ”att många av de problem som vi idag ser i miljonprogrammets områden också kan drabba Tullinge.”

Partiet vill se 300-500 nya bostäder. Återigen pekar partiet på att det inte går att vänta på Förbifart Tullinge och på sitt eget förslag från 2013.

Tullingepartiets vision

Tullingepartiets idéskiss för centrum från 2013. Bild: Kjell Forshed.

I detta skulle centrum vändas ut mot Huddingevägen som är en länsväg få karaktären av  stadsgata genom centrum.

– Kolla exempelvis på Valhallavägen. Där har det ju fungerat även med lastbilstransporter och övergångsställen. Med Tvärförbindelse Södertörn skulle vägen också avlastas jämfört med i dag.

Ökad satsning på spårbundet och kollektivtrafik skulle dessutom avlasta Huddingevägen ytterligare menar Thorén.

– Det ligger i linje med klimatmålen. Det gör inte bygget av Förbifart Tullinge, säger han.