Hyresvärd tvingas sätta in luftrenare

Omfattande mätningar har gjorts i en fastighet i Lindhagen efter att grannar har klagat på inomhusmiljön. Nu sätter fastighetsägaren Einar Mattsson in luft­renare i lägen­heterna.

I mars berättade Lokaltidningen Mitt i om grannar i kvarteret Fägnaden i Lindhagen som upplevde att de blev sjuka av luften i sina lägenheter. Efter att tolv hyresgäster klagat på inomhusmiljön i huset, som stod klart 2010, valde fastighetsbolaget Einar Mattsson att göra omfattande undersökningar.

I en enkät, framtagen av medicinsk expertis, har flera hyresgäster uppgett att inomhusluften är torr, dammig och instängd. I en lägenhet har man dessutom uppmätt något förhöjda utsläpp av flyktiga kolväten.

Det tyder på att ventilationen inte fungerar som den ska och därför kommer Einar Mattsson nu att gå igenom ventilationen och alla filter i huset.

På kort sikt planerar man att installera luftrenare hos de hyresgäster som önskar.

– Vi kommer att gå till botten med vad det är som gör att flera av våra hyresgäster upplever obehag, säger Einar Mattssons ansvarige för utrednings- arbetet, Per Jutner.

I fyra av lägenheterna har hyresgästerna evakuerats till hotell för att man ska kunna ta prover i betongen under golvet.

Konsulter från olika inomhusmiljöföretag och en forskningsinstitution är oense om mätmetoderna och har kommit fram till olika resultat.

Den ena mätningen visade att där varken fanns byggspill eller fukt, däremot fann man avvikande värden av ammoniak. Den andra mätningen påvisar dock inga höjda värden av ammoniak. Men Einar Mattsson väljer att ta det säkra före det osäkra.

– Vi följer rekommendationen att sätta in ventilerade golv i de fyra lägenheterna där vi har gjort förstörande prover. Det är ett extra golv man lägger under parkettgolvet som ventilerar utrymmet mellan bjälklagen och parketten, säger Per Jutner.

Just nu håller man på att färdigställa lägenheterna och hyresgästerna ska kunna flytta hem inom kort.

Einar Mattsson fortsätter mätningarna av damm- och partikelnivåerna i fastigheten och ska granska ventilationen ytterligare.

Vi kommer att gå till botten med vad det är som gör att flera av våra hyresgäster upplever obehag.Per Jutner