Vasastans vårdboenden populära

Vasastan/Norrmalm Vård- och omsorgsboendena i Vasa-stan och på Norrmalm får höga betyg i stadens brukar- undersökning. På frågorna ”Jag känner mig trygg i mitt boende”, ”Jag är nöjd med mitt boende” och ”Boendet uppfyller mina behov av stöd och omsorg” får vårdboendena högre betyg än snittet i staden.

Undersökningen görs årligen och omfattar både verksamhet i kommunal och privat regi.