Notan för hyrpersonal skenar i Sundbyberg

Personalbrist orsakar höga kostnader för hyrpersonal.
Personalbrist orsakar höga kostnader för hyrpersonal.
Inhyrd personal står Sundbybergs skattebetalare dyrt. Socialtjänst och skola är de verksamheter som drabbas hårdast av personalbrist.

När de egna medarbetarna inte räcker till måste kommunen hyra in personal via bemanningsföretag. Sundbyberg har som mål att hålla kostnaderna nere för detta. Istället skenar notan.

Under 2015 kostade hyrpersonal kommunen 12 miljoner, en rejäl ökning från 8,6 miljoner kronor året innan. Det visar en sammanställning från Dagens Samhälle.

Kikar man på årets kostnader spenderades 7,2 miljoner kronor på hyrpersonal i Sundbyberg under första halvåret.

En viktig förklaring till personalbristen är att Sundbyberg växer i högt tempo, menar Margaretha Sundbyberg, personalchef i kommunen.

– Vi behöver anställa mellan 250 och 400 medarbetare varje år de kommande åren, konstaterar hon.

Precis som i många andra kommuner är socialtjänsten den dyraste posten. Mellan januari 2015 och juni 2016 har inhyrd socialtjänst kostat Sundbyberg 8,2 miljoner kronor.

– En del i det är att flyktingmottagandet ökade förra hösten, det skapade ett akut behov av socialsekreterare. Den andra delen är att det är svårt att rekrytera till socialtjänsten. Det är en ung, rörlig yrkesgrupp och konkurrensen är stor, säger Margaretha Sandberg.

Även inom skola och förskola behöver bemanningsföretag täcka upp. Kostsamt, och det påverkar kontinuiteten.

– Det är välutbildad personal vi tar in, men det klart att långsiktigheten kan påverkas, säger Margaretha Sandberg.

För att i mindre utsträckning använda sig av hyrpersonal är prio ett bra rekryteringar och utvecklingsmöjligheter och villkor som gör att anställda stannar kvar.

Enligt Dagens Samhälle har kostnaden för hyrpersonal fördubblats på ett år i var fjärde kommun. Sundbyberg hamnar på plats 25 i landet när de dyraste bemanningsnotorna rankas.

Slår man ut det per invånare blir det 264 kronor per person och år. Solnaborna klarar sig undan med 154 kronor per person.