Min lokala hjälte

I helgen står pendeln stilla

I kväll klockan 22.30 stänger Trafikverket av all pendeltågstrafik mellan Barkarby och Kallhäll.

I stället får du ta bussen.

På fredagskvällen är det dags för årets första planerade stopp i pendeltågstrafiken genom Järfälla.

Från fredag kväll klockan 22.30 och fram till måndag morgon klockan 04.30 kommer all tågtrafik att stå stilla.

I stället blir det ersättningsbussar som trafikerar sträckan.

Trafikverket, som just nu bygger två nya stationer i Kallhäll respektive Barkarby och renoverar den i Jakobsberg, passar på att göra flera arbeten under stoppen:

* I Barkarby ska en tillfällig stödmur intill det nya stationshuset tas bort. Söder om stationen rivs spår och nya växlar ska läggas i marken. Dessutom görs arbeten på kontaktledningarna.

* I Jakobsberg ska gjutningsarbeten intill den nya entrén göras. Trafikverket arbetar också med förlängningen av tunnel på Frihetsvägen och söder om gång- och cykelbron vid Vasavägen ska de spräcka berg.

* I Kallhäll ska arbeten göras på taken över plattformarna vid det nya stationshuset. Det ska också göras arbeten på tågspåren.