I Salem är det gott att vara

Eivor Kumlin, Birgit Rosengren och Åsa Ekdahl är nöjda med livet i Salems kommun. ”Det finns mycket fritidsmöjligheter om man vill också.” säger Eivor Kumlin.
Eivor Kumlin, Birgit Rosengren och Åsa Ekdahl är nöjda med livet i Salems kommun. ”Det finns mycket fritidsmöjligheter om man vill också.” säger Eivor Kumlin.
Nästan åtta av tio Salembor kan starkt rekommendera en vän att flytta till kommunen. Det gör dem till de mest nöjda invånarna på Södertörn, enligt en ny undersökning.

– Det är lugnt och skönt här, säger tre väninnor som fikar i Rönninge.

Inte nog med att de bor i Salems kommun. Dessutom lyser solen på Åsa, Birgit och Eivor som slagit sig ner vid ett bord i Skönviksparken i Rönninge. De känner sig trygga i kommunen. När de börjar tala om ett par ungdomsligor kommer de snart fram till att det är en bit tillbaka i tiden.

– Och förr var det mopedåkning och fylla här i Skönviksparken. Men nu är det fantastiskt lugnt, säger Åsa Ekdahl.

Något stort shoppingmål är inte Salem. I stället åker Salemborna i stor utsträckning till andra kommuner när de ska handla.

– Sedan är det skönt att komma hem när man varit i stan, säger Eivor Kumlin.

Därför får kommunens kommersiella utbud inget toppbetyg (59 på en skala som går till 100) i den färska medborgarundersökningen från SCB. Men grannarna i Botkyrka är ännu mindre nöjda. Och när det gäller fritidsmöjligheterna är Salemborna mer nöjda än på övriga Södertörn.

– Jag vet inte varför, Salemborna kanske är bättre på att ta reda på vad som finns, funderar Eivor.

ra 500 Salembor deltog i undersökningen. De fick svara på frågor i tre block: Hur nöjd är du med din kommun som en plats att bo och leva på? Vad tycker du om din kommuns verksamheter? Hur nöjd är du med invånarnas inflytande?

Jämfört med de andra deltagande Södertörnskommunerna fick Salem högst helhetsbetyg i samtliga tre kategorier, men fick se sig slagna på några punkter. När det gäller Räddningstjänsten fick Salem betyg 66, vilket är lägre än för de andra Södertörnskommunerna.

– Lite förvånande. Vi har en bra brandsäkerhet. Jag tror det här beror på att det inte finns en brandstation här, säger kommunalråd Lennart Kalderén (M).

Annat får ännu lägre betyg: Stödet för utsatta personer får 49 av 100, men Salem ligger ändå över både Södertörnskommunerna och rikssnittet.

Fakta

Rekommenderas

A: Rekommendera flytt till kommunen.

B: Trygghet.

C: Kommunikationer.

Källa: SCB