Idag presenteras det nya Roslags-Näsby

Byggnadsvolymer i det framtida Roslags-Näsby.
Byggnadsvolymer i det framtida Roslags-Näsby.
I dag, tisdag, tas planerna för Västra Roslags-Näsbys framtid upp i stadsbyggnadsnämnden. Stadsdelen är ett av kommunens prioriterade projekt och innehåller 1200 nya bostäder. Men kritiker är upprörda över att flera av områdets gamla hus rivs

Västra Roslags-Näsby håller på att växa fram. Dubbelspårsutbyggnaden av Roslagsbanan har påbörjats, och vid stationen är arbetet i full gång bakom avspärrningarna. Det hamras och borras. Framkomligheten är begränsad.

I kaoset ska den nya stadsdelen resa sig. Nya hus ska byggas och parker anläggas. I kommunens planer ingår 12 000 bostäder, det gör området till en av tre kuggar i kommunens projekt att bygga bort bostadsbristen.

Tanken är att Västra Roslags-Näsby ska få en delvis annan prägel än Täby Park och Arninge, Täbys två andra stor byggprojekt. Det ska bli fler hyresrätter och studentbostäder. Den ursprungliga ambitionen på 900 bostäder expanderade till 1200 efter att byggherrarna insett att det skulle bli lönsammare med fler små lägenheter istället för färre och större.

17 byggherrar är med och bygger var sin del. Det har resulterat i planer på en relativt blandad stadsbebyggelse, med flerbostadshus och radhus.

– Det kommer att bli bra variation både på bostäder och arkitektur, säger byggnadsnämndens ordförande Johan Algernon (M).

Detaljplanen för området har varit ute på samråd. Några justeringar har gjorts efter synpunkter som kommit in. Det planerade vård- och omsorgsboendet ska istället bli ett trygghetsboende och det ska bli fler hyresrätter.

Den planerade byggnationen saknar inte kontroverser. Flertalet synpunkter har kommit från både föreningar och privatpersoner. Vissa tycker att det byggs för mycket, andra att det byggs för lite och en del att det helt enkelt byggs fel.

En fråga som upprört många är rivandet av gamla hus. För fyra år sedan genomförde kommunen en antikvarisk utredning. Resultatet blev en rekommendation att bevara det gamla kommunhuset, elverket, gula och röda villan samt Blåklintens bostadshus, kallat bananhuset. I början av 2016 genomfördes ytterligare en utredning, denna gång av de gamla stationshusen. Även denna gång blev resultatet en rekommendation att spara husen.

Så kommer det inte att bli. Det gamla kommunhuset ska bli studentbostäder och även elverkshuset får vara kvar. Men resten rivs. Något som upprört många. Särskilt bananhuset har lett till en hätsk debatt. Från kommunens sida menar man dock att det knappast hade varit möjligt att spara huset.

– Vi var helt överens om att bevara huset, men olika omständigheter gör att det inte är möjligt. Länsstyrelsen hade synpunkter på att det skulle hamna för nära andra byggnader, utryckningsfordon skulle inte kunna ta sig fram, säger Johan Algernon (M).

I dag kommer byggnadsnämnden att ta upp det reviderade planförslaget. Förslaget kommer sedan att ställas ut.