Idé för ökad trygghet ska utredas

Moderaternas idé om ett Trygghetens hus i centrala Väsby ska nu utredas. Beslut kan komma att tas i höst.

Moderaterna vill att trygghetsarbetet i Väsby utvecklas genom samma modell som används i Norrtälje kommun. Som en del i det vill man också bygga ett Trygghetens hus i centrala Väsby.

Moderaterna skriver i sin motion att modellen som används i Norrtälje varit mycket framgångsrik.

Motionen kommer att behandlas på nästa sammanträde i kommunstyrelsen den 2 maj. Förslaget är att utreda förslaget närmare och återkomma med ett bredare underlag för beslut senast i oktober i år.